Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A médiatechnológia alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Media Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Médiatechnológia főszakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI3001   4/0/0/v 5  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre,

  Lois László

  egyetemi adjunktus

  egyetemi adjunktus

  Híradástechnikai Tanszék

  Híradástechnikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az alapoktól indulva bemutatja az emberi hallás és látás pszichofizikai jellemzőit, az audió és videó jel előállításának, feldolgozásának és bitsebesség csökkentésének elvi alapjait és azok gyakorlati implementációját.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az emberi hallás pszichofizikai alapjainak és legfontosabb jellemzői.
  • Az emberi látás pszichofizikai alapjainak és legfontosabb jellemzői.
  • Fény és színmérési alapfogalmak.
  • Az audiójel sajátosságai, különböző formátumok (pl. kettő és többcsatornás hangrendszerek).
  • A videójel sajátosságai, képfelbontás, világosságjel és a színkülönbségi jelek, videójel mintavételezése, egy és több dimenziós mintavétel sajátosságai, videó formátumok.
  • Jeltömörítési alapok: kvantálás, PCM kódolás, fontosabb veszteségmentes kódolási eljárások, prediktív kódolás: DPCM, adaptív DPCM, mozgásbecslés és mozgáskompenzáció, transzformációs kódolás, többszörös felbontású kódolás.
  • Állókép és videó tömörítési szabványok: JPEG, JPEG-2000, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H-263.
  • Audió bitsebesség csökkentési eljárások: pszichoakusztikus modellek, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AC 3. Beszédkódolási szabványok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - 1 NZH megírása

     Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH.

  b) A vizsgaidőszakban:

  -         Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel

   szerezhető meg.

  A vizsga írásbeli.

  c) Elővizsga:

  -         - Feltétele: legalább közepes NZH.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés64
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Híradástechnikai Tanszék

  Lois László

  tanársegéd

  Híradástechnikai Tanszék