Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréstechnika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Electrical Measurements Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Fizikus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI0196 3. 2óra/hét, laborjegy 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Koller István,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A párhuzamosan futó Méréstechnika c. tárgy anayaga.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEte131092" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE131071" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a Méréstechnika c. tárgyban megtanult módszerek gyakorlati alkalmazásának elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Mérés digitális oszcilloszkóppal
  2. Jelanalízis, lineáris hálózatok időtartományi vizsgálata
  3. Négypólusok vizsgálata
  4. Félvezető karakterisztika vizsgálata
  5. Digitális technika – Számlálók
  6. GP-IB interface alakalmazása
  7. Kétcsatornás FFT analizátor alkalmazása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Mérési feladatok teljesítése, mérésenként egy-egy (legalább elégséges) jegyzőkönyv beadása. A félév végi jegy a mérésjegyek átlaga.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési utasítások.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Koller István

  adjunktus

  HIT