Multimédia II.

A tantárgy angol neve: Multimedia II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdasági és Társadalomtudományi Kar

Műszak Menedzser szakirány

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI0162 9. 2/0/0/v 2 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lois László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Lois László

Egyetemi tanársegéd

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Multimédia I.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja ebben a félévben a multimédiás tartalom ábrázolásának módjai mind természetes, mind mesterséges jelekre. Ebben a félévben a jelek ábrázolása és tárolása, valamint a legfontosabb multimédiás formátumokat és rendszereket mutatjuk be.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mesterséges és természetes jelek ábrázolása és tárolása:

  • a számítógépes grafika alapjai: 2 és 3 dimenziós modellek és adatstruktúrák, raszter alapú grafika, színérzékelés, színábrázolás, virtulis valóság megjelenítése, ray tracing, fényforrások, sugárzás
  • jeltömörítési alapelvek: kvantálás, transzformáció, entrópiakódolás, predikció
  • beszédtömörítési módszerek
  • hangtömörítési alapelvek
  • kép- és videotömörítési alapok

Multimédiás formátumok:

  • MPEG video és audio
  • MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7
  • digitális műsorszórás és archiválás
  • 2G-3G rendszeren nyújtott multimédiás szolgáltatások
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi dolgozat

b. A vizsgaidőszakban: -

c. Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek

Ismétlő zárthelyi

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban az előadóval egyeztett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanszék által készített segédanyagok:

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

0

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Lois László

Egyetemi tanársegéd

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék