Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia II.

  A tantárgy angol neve: Multimedia II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdasági és Társadalomtudományi Kar

  Műszak Menedzser szakirány

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI0162 9. 2/0/0/v 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lois László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lois László

  Egyetemi tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Multimédia I.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja ebben a félévben a multimédiás tartalom ábrázolásának módjai mind természetes, mind mesterséges jelekre. Ebben a félévben a jelek ábrázolása és tárolása, valamint a legfontosabb multimédiás formátumokat és rendszereket mutatjuk be.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mesterséges és természetes jelek ábrázolása és tárolása:

  • a számítógépes grafika alapjai: 2 és 3 dimenziós modellek és adatstruktúrák, raszter alapú grafika, színérzékelés, színábrázolás, virtulis valóság megjelenítése, ray tracing, fényforrások, sugárzás
  • jeltömörítési alapelvek: kvantálás, transzformáció, entrópiakódolás, predikció
  • beszédtömörítési módszerek
  • hangtömörítési alapelvek
  • kép- és videotömörítési alapok

  Multimédiás formátumok:

  • MPEG video és audio
  • MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7
  • digitális műsorszórás és archiválás
  • 2G-3G rendszeren nyújtott multimédiás szolgáltatások
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi dolgozat

  b. A vizsgaidőszakban: -

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  Ismétlő zárthelyi

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban az előadóval egyeztett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszék által készített segédanyagok:

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lois László

  Egyetemi tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék