Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mesterséges Intelligencia I.

  A tantárgy angol neve: Artificial Intelligence I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Menedzser Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI0153   2/0/0/v 3 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Levendovszky János

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy épít a "Bevezetés az Informatikába", az "Informatika", valamint az "Automatikai alapismeretek" tantárgyak ismeretanyagára.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Nagy bonyolultágú, intelligens rendszerek fejlesztésére vonatkozó ismeretanyag átadása, valamint az ehhez kapcsolódó autonóm, valamint adaptív elvek és eljárások megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Reprezentációs és tanulás mint MI alapelvek

  Nagybonyolultságú feladatok megoldási módszerei;

  Approximációs képesség;

  Tanulási képesség (a tudás reprezentációja példákon)

  Tudásalapú rendszerek:

  A tudás fajtái és reprezentációi;

  Példa implemetálási eszközökre (LISP, PROLOG);

  Konnekciós modellek (neurális hálók);

  Intelligens ágensek.

  Tanulás

  A tanulás mint optimalizáció;

  Néhány tanulási algoritmus (gradiens alapú keresés, SA, Mathias és genetikus algoritmusok);

  A tanulás statisztikai kérdései (VC dimenzió és tanulási komplexitás).

  Soft-computing eljárások

  Fuzzy rendszerek;

  Neurális rendszerek.

  Alkalmazások:

  Automatikus gyártórendszerek, 2D és 3D képfeldolgozás, minőségellenőrzés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév során a tárgyból 1 db nagyzárthelyit íratunk,az ütemezés szerinti héten. Ennek eredményes teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. A félév végén egyszeri pótlási ill. javítási lehetőséget biztosítunk.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga formája írásbeli.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Russel, S. J., Norvig, P.: "Artificial Intelligence - a Modern Approach", Prentice Hall, 1995.

  Haykin, S.: "Neural Networks - Comprehensive Foundations", Prentice Hall, 1999

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Levendovszky János

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék