Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mesterséges Intelligencia I.

  A tantárgy angol neve: Artificial Intelligence I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI0147   2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Levendovszky János

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, analízis és algebra

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók bevezetése a mesterséges intelligencia diszciplináris módszereibe és eredményeibe. Algoritmikus tudásbázis kialakítása a kombinatorikus optimalizálás, illetve sokdimenziós komplex feladatok megoldását igénylő mérnöki és gazdasági feladatok megoldására.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés (históriai áttekintés, algoritmikus alapok, terminológiarendszer)
  • Keresési algoritmusok (szélességi keresés, mélységi keresés, egyenletes költségű keresés, A* keresés, SMA keresés)
  • Alkalmazás kombinatorikus játékokra és ezekhez kapcsolódó mérnöki és gazdasági problémákra
  • Elsőrendű logikák
  • Tudásalapú rendszerek
  • Lágy számítások és neurális hálók
  • Perceptron tanulási tétel
  • Hopfield hálók és konvergenciatulajdonságai
  • A Hopfield hálók mint asszociatív leképezések (alkalmazás, alakfelismerésre, hibajavító kódolásra ...etc.)
  • Előrecsatolt neurális hálók és approximációs képességeik
  • A back-propagation algoritmus
  • Alkalmazás rendszeridentifikációra, döntéselméletre, statisztikus erőforrásmenedzsmentre
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1db. Zh

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

   

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.: