Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatique II.

  A tantárgy angol neve: Informatics II. (In French)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Valamennyi szak

  FRANCIA TAGOZAT

  Kötelező közös tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFOF014 2 2/0/0/v 4 2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kiss Bálint PhD

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető számítógépkezelői ismeretek, a procedurális programozási paradigma ismerete.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFOF013" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Legalább elégséges félévközi jegy az Informatique I. tárgyból.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az Informatique I. tárgy keretében megszerzett felhasználói és programozói alapismeretek bővítése részben felhasználói, részben további programozási/informatikai tudás megszerzésével. A mérnöki munka során széles körben használt irodai és specifikus feladatok megoldására alkalmas programok kezelésének megismerése, a programok eredményeinek integrálása. A funkcionális programozási paradigma mellett a korszerű objektum orientált szemlélet elsajátítása a JAVA nyelv segítségével. Relációs adatbázisok szerkezetének megismerése, lekérdezések SQL nyelven.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy tematikája három nagyobb témakör köré csoportosítható:

  1. Általános célú irodai programok (MS Office elemei)
  2. Specifikus “mérnöki” programok: szimbolikus számítások (MAPLE), számítógéppel segített tervezés (AutoCAD)
  3. Objektum orientált programozás (JAVA)
  4. Relációs adatbázisok (MS Access, SQL)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás: fogalmak ismertetése, tisztázása. Számítógépes laboratórium: programozási feladatok megoldása.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  1. Három, a gyakorlatokon megírt kis zárthelyi dolgozat
  2. Egy nagy zárthelyi dolgozat, legalább elégséges osztályzattal
  3. Beadhatónak minősülő házi feladat. Beszedésére a 13. oktatási héten kerül sor.
  4. Jelenlét a gyakorlatok legalább 70% -án.
  1. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  2. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A gyakorlatok pótlására nincs lehetőség. A házi feladat beadásának pótlására a szorgalmi időszak végéig különeljárási díj befizetésével van lehetőség. A nagy zárthelyi dolgozat pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalommal van lehetőség. A nagy zárthelyi dolgozat pótlására a vizsgaidőszak harmadik hetéig egy alkalommal van lehetőség ha a hallgató a szorgalmi időszakban beadta házi feladatát.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, legfeljebb három alkalommal a hallgatókkal egyeztetett időpontban. Egyik alkalom időtartama sem haladhatja meg a 90 percet.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kiss Bálint : Informatique II. Polycopié (Filičre Francophone)

  Móricz Attila: Java alapismeretek, LSI 1997

  Móricz Attila: Java programozási nyelv, LSI 1997

  (egyéb anyagok még megtalálhatóak a tárgy honlapján: http://www.iit.bme.hu/~bkiss/eduFr.htm)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  A félév során használt programok felhasználói ismereteinek önálló megszerzése.

  10

  Felkészülés zárthelyikre

  15

  Házi feladat elkészítése

  20

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kiss Bálint PhD

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  14 hetes tantárgyprogram

  Hét

  Ea/Gy

  Témakör

  1.

  2ó ea

  2ó gy

  Az MS Word és az MS Excel bemutatása, az Windows kezelésének alapjai, az OLE mechanizmus, a vágólap működése.

  MS Word (feladatok).

  2.

  2ó ea

  2ó gy

  A számítógépes hálózatok alapfogalmai, topológia, a számítógépek azonosítása a hálózaton, protokollok, IP, TCP, DNS, FTP, HTTP, Telnet.

  MS Excel (feladatok).

  3.

  2ó ea

  2ó gy

  Maple

  Maple (feladatok).

  4.

  2ó ea

  2ó gy

  Az objektumorientált programozás alapjai: objektum, osztály, tulajdonságok, metódusok.

  AutoCad (bemutatás, feladatok).

  5.

  2ó ea

  2ó gy

  Az objektumorientált programozás alapjai: öröklődés.

  AutoCad (feladatok).

  6.

  2ó ea

  2ó gy

  A JAVA programozási nyelv: változók, vezérlőszerkezetek.

  Az MS Visual J++ fejlesztőkörnyezet megismerése.

  7.

  2ó ea

  2ó gy

  Függvények a JAVA-ban, paraméterátadás.

  Egyszerű alkalmazások (appletek) írása a JAVA-ban.

  8.

  2ó ea

  2ó gy

  Osztályok és metódusok létrehozása a JAVA-ban.

  Osztályok és metódusok létrehozása a JAVA-ban (feladatok).

  9.

  2ó ea

  2ó gy

  Öröklődés a JAVA-ban. Absztrakt osztályok.

  Öröklődés a JAVA-ban. Absztrakt osztályok (feladatok).

  10.

  2ó ea

  2ó gy

  Grafikus felhasználói felületek használata, eseménykezelés a JAVA-ban.

  Grafikus felhasználói felületek létrehozása az MS J++ fejlesztő környezetben (feladatok).

  11.

  2ó ea

  2ó gy

  Zárthelyi

  Az alkalmazásfejlesztés lépései JAVA-ban (feladatok).

  12.

  2ó ea

  2ó gy

  Relációs adatbázisok. Alapfogalmak.

  Relációs adatbázis létrehozása az MS Access segítségével.

  13.

  2ó ea

  2ó gy

  Relációs adatbázisok. Műveletek a táblák között. Egyszerű lekérdezések SQL-ben.

  Lekérdezések SQL-ben I (feladatok).

  14.

  2ó ea

  2ó gy

  Összetett lekérdezések az SQL-ben.

  Lekérdezések SQL-ben II (feladatok).

  Horaire ŕ 14 semaines

  Semaine

  C/Td

  Sujet

  1.

  2h c

  2h tp

  Cours sur MS Word et MS Excel / démonstration, éléments de l’environnement ergonomique de MS Office. Les presses papiers et le mécanisme OLE dans Windows.

  MS Word (exercices).

  2.

  2h c

  2h tp

  Notions de bases du réseau : topologie, identification des machines, adresse IP, serveur DNS, FTP, HTTP, Telnet.

  MS Excel (exercices).

  3.

  2h c

  2h tp

  Maple, calculs symboliques.

  Maple (exercices).

  4.

  2h c

  2h tp

  Notions de bases de programmation orienté objet. Objets, classes, propriétés, méthodes.

  AutoCad (démonstration, exercices).

  5.

  2h c

  2h tp

  Notions de bases de programmation orienté objet. Héritage.

  AutoCad (exercices).

  6.

  2h c

  2h tp

  Le langage JAVA, syntaxe des outils classiques (variables, boucles).

  MS Visual J++ (prise en main).

  7.

  2h c

  2h tp

  Syntaxe de outils classiques (fonctions).

  Création d’une application ou d’un applet simple (exercices).

  8.

  2h c

  2h tp

  Déclaration des classes et des méthodes, héritage sous JAVA I.

  Déclaration des classes dans l’environnement de MS Visual J++ I (exercices).

  9.

  2h c

  2h tp

  Déclaration des classes et des méthodes, héritage sous JAVA II.

  Déclaration des classes dans l’environnement de MS Visual J++ II (exercices).

  10.

  2h c

  2h tp

  Création d’interfaces graphiques (GUI), la gestion d’événements.

  Création d’interfaces graphiques (GUI), la gestion d’événements sous MS Visual J++ (exercices).

  11.

  2h c

  2h tp

  Partiel

  Synthčse de JAVA en créant une application (exercice).

  12.

  2h c

  2h tp

  Gestion de bases de données relationnelles / notions de bases.

  Création d’une base de données sous MS Access (exercices).

  13.

  2h c

  2h tp

  Gestion de bases de données relationnelles, les jointures. Construction des requętes simple dans SQL.

  Requętes SQL (sous MS Access, exercices).

  14.

  2h c

  2h tp

  Gestion de bases de données relationnelles, construction des requętes complexes dans SQL.

  Requętes SQL (sous MS Access, exercices).