Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Érzékelők

  A tantárgy angol neve: Sensors

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO9227 7-9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fock Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Fock Károly

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Laczházi Gyula

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Elektronika, Méréstechnika, Hálózatok és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy összefoglaló ismertetést nyújt a nemvillamos mennyiségek villamos méréstechnikájában alkalmazott jellegzetes érzékelôk működésének fizikai alapjairól, méréstechnikai tulajdonságairól, felépítésérôl és mérôköreirôl. Utal azok lehetséges alkalmazásaira.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Érzékelôk fogalma, csoportosításuk. Statikus és dinamikus jellemzôk. Érzékelôk statikus karakterisztikájának jellegzetes hibái. A környezeti hatások csökkentésének, kiküszöbölésének módszerei.

  Piezorezisztiv hatás leírása fémekben és félvezetôkben. Nyúlásmérô ellenállások és azok alkalmazása erôhatás, nyomaték és nyomás érzekelésére. Ellenállásos érzékelôk mérôkörei.

  Fém és félvezetô alapu hômérsékletfüggô ellenállások. Mérôkapcsolások. Termoelektromos átalakítók és mérôkörei. Induktív mérôátalakítók (nyitott és zárt mágneses körô mérôátalakítók, transzformátor típusu induktiv mérôátalakítók, mérôkörök).

  Kapacitív mérôátalakítók. (Alapvetô kialakítások, mérôkörök).

  Indukciós és reluktáns mérôátalakítók. Piezoelektromos érzékelôk és mérôköreik. Optikai érzékelôk, fényvezetô szálak alkalmazása érzékelôk készítésére.Optoelektronikus elmozdulás és szögelfordulás érzékelôk. Közelítés érzékelôk. Taktilis (tapintás) érzékelôk. Magnetoelasztikus mérôátalakítók és mérôkörei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  8. A tantárgy oktatásának módja:

  előadás

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi idôszakban: 1 db. zárthelyi eredményes megírása, pótzárthelyi lehetôség órarenden kivüli idôben.

  b) A vizsgaidôszakban: szóbeli vizsga.

  Aki zárthelyire eredményes osztályzatot nem kapott, nem vizsgázhat.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgy, a tananyag jelentôs részét lefedô házi sokszorosítású segédlet, valamint idegennyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Fock Károly

  Egy. docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Laczházi Gyula

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika