Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana

  A tantárgy angol neve: Practical Methodology of Process Control Planning

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO9081 6.,8. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csubák Tibor

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Nagy Dezső

  műszaki főtanácsos

  EGI Rt., IIT külső munkatárs

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szabályozástechnika, Irányítások számítógéptechnikája, Ipari irányítástechnika, Folyamatműszerezés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Szabályozástechnika(viau3028), Irányítások számítógéptechnikája (vifo3040)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az ipari és mezőgazdasági létesítmények létrehozásakor és korszerűsítésekor a folyamatokat irányító rendszerek tervezése és megvalósítása állandóan újratermelődő mérnöki feladat. A színvonalas megoldáshoz szükséges elméleti alapismeretek és készségek megszerezhetők az 5. pontban szereplő témakörökhöz kapcsolódó tantárgyak keretében. Ezeken kívül azonban feltétlenül szükség van azokra a nemzetközileg széles körben alkalmazott módszertani ismeretekre is, amelyek segítségével a tervezés menete és a megvalósítás lépései tehetők szisztematikussá és utólag is egyszerűen követhetővé. Az ilyen ismeretekkel is rendelkező villamosmérnökök egyre keresettebbek a hazai és nemzetközi munkaerő-piacon.

  A tantárgy anyagában szerepel az egyes tervezői ágak közötti adatszolgáltatások formáinak,

  a tervezési módszereknek,

  a tervekkel szemben támasztott követelményeknek,

  az üzembe helyezés technikájának,

  a megvalósulási dokumentációk elkészítésének

  a bemutatása.

  A tárgy gyakorlati példákon keresztül szemlélteti az alkalmazástechnikát is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  8.1.Az irányítástechnika helye a projektben

  A projekttervezés területeinek áttekintése

  Építészeti tervezés

  Gépészeti tervezés

  Villamos tervezés

  Folyamatirányítás tervezés

  Épületek, szintek, helységek aknák medencék áttörések stb.

  Technológiai rész- folyamatok, cső- vezetékek, tartályok szivattyúk, szelepek mérőcsonkok stb.

  Elosztók, betápok trafók, villamos. berendezések, kábelezés,

  helyi szekrények, motorok,

  hajtások

  Irányítástechnikai szekrények,

  HMI készülékek, kábelezés ,buszrendszer

  helyi gyűjtő dobozok, távadók

  A teljes tervezésre kiterjedő azonosító rendszer kialakítása (pl. AKS, KKS

  A P&I rajztechnika ismertetése

  Gépészeti szimbólumok

  Irányítástechnikai szimbólumok, funkciók, áttekintő összefüggések

  Alkalmazási példa

  A KKS azonosító rendszer ismertetése

  A gépészeti technológia funkcionális részfolyamatokra bontása

  (energia és anyagáramok, tartályok, részfolyamat csatlakozások,

  Gépészeti funkcionális azonosító rendszer kialakítása

  Standard irányítástechnikai jelkódok és használatuk

  Alkalmazási példa (Vízlágyító részfolyamat, olajkeverő részfolyamat)

  8.2. Az irányítástechnikai rendszer felépítése

  Hierarchia piramis

  Hierarchia szintek (egyedi ,csoport, fölérendelt irányítási szintek)

  8.3. Készülékek, berendezések kiválasztásának szempontjai .

  8.4. A technológia üzemeltetésének megtervezése

  A technológiai részfolyamatok automatizáltsági szintjének, normál üzemre és üzemzavari helyzetre vonatkozó vezérléseinek és szabályozásainak, meghatározása,

  A technológia irányítási koncepció kialakítása: helyszínről, központi vezénylőből, stb.

  A lefutó vezérlések, átkapcsoló automatikák, egyedi vezérlések listájának meghatározása

  A képernyő tervek, naplótervek, normál üzemre és üzemzavari helyzetre vonatkozó log fájlok létrehozása

  Alkalmazási példa: vízlágyító részfolyamat,

  8.5. Feladatterv a folyamatirányítás számára

  Az irányítástechnikai koncepció szöveges leírása a redundancia és a biztonsági igények figyelembevételével

  Az azonosító rendszer bővítése a folyamatirányítás igényei szerint (jelkódok, lefutó vezérlések, szabályozások, stb.)

  P&I rajzok (Csőséma rajzok azonosítókkal ellátott irányítástechnikai készülékekkel

  távadókkal, helyi mérésekkel, motorokkal, szelepekkel )

  Villamos fogyasztói lista (motorok, szelepek, stb.) felépítése

  Típustervek villamos berendezésekhez való csatlakozáshoz

  Mérőhely lista felépítése, a távadó kiválasztás követelményei

  Reteszelési lista motorokra , szelepekre, részfolyamatokra

  Vezérlési logikai tervek, lefutó vezérlések, stb.

  Egyvonalas szabályozási sémák

  Technológia kezelői képek előterve

  Esemény- és adatnaplózási követelmények

  8.6. Az irányítástechnika funkcióinak térbeli elosztása

  Működtetések, visszajelzések központi vezénylőben.

  Irányítástechnikai szekrényekben megvalósított funkciók

  Kábelrendezők funkciói

  Elosztó dobozokban, 0.4kV cellákban realizált funkciók

  Helyszíni működtető dobozokban megvalósított funkciók

  (a funkciók vándorlása, átalakulása a

  kompakt készülékek, relés rendszerek,

  kártyás rendszerek

  mikroprocesszor bázisú folyamatirányítók

  elosztott intelligenciájú ,terepi buszos folyamatirányító rendszerekben ).

  Néhány szabványban nem rögzített tipikus funkció logikai terve

  8.7. A folyamatirányítás- ( I&C ) tervező rendszer szolgáltatásai

  IEC 61131-3 szabvány

  Instruction List

  Ladder Diagram

  Functional Block Diagram

  Structured Text programozási formák

  Standard blokk készlet

  Dokumentációs formák

  Folyamatirányító állomás szokásos szolgáltatásainak áttekintése (Sematikus működés,Taskok,OB1,OB, stb.)

  8.8. Az irányítástechnikai projekt tervezésének áttekintése, lépései

  A tervezés alapját a Basic Design képezi.

  HW tervezés

  • Kábel összefüggési rajz elkészítése szekrényekkel, elosztó

  dobozokkal

  • Rendszerkonfiguráció megtervezése

  Folyamatállomások

  Kezelői, mérnöki, archiváló munkahely kialakítási szempontjai

  Az egyes állomásokhoz tartozó I/O keretek kiosztása

  • Buszrendszer a folyamatállomások, munkahelyek, I/O keretek

  információcseréjéhez, idegen rendszer csatoláshoz

  Az egyes I/O keretek kártyái csatornáinak kiosztása a fogyasztói lista és a mérőhely lista típustervei (,ill. esetleges egyedi tervek) alapján

  • Terepi készülékek tervei

  Áramútrajzok az I/O kártyák és a terepi készülékek között

  • Betáplálási tervek (24V DC,220 AC) szekrényekhez, távadókhoz,

  készülékekhez

  • Pneumatikus betáplálás, hidraulikus betáplálás tervei.

  SW tervezés

  • A konfiguráció elemeinek szoftver definiálása, paraméterezése
  • Az egyes folyamatállomásokhoz rendelt alkalmazói szoftver elkészítése a

  funkciótervek alapján

  • A képernyő képek, naplók elkészítése statikus és dinamizált részekkel
  • Tervek elkészítése átadási tesztekhez

  ÜZEMBEHELYEZÉS megtervezése

  • Helyszíni üzembe helyezési tervek, menetrendek, átvételi protokollok elkészítése
  • Próbaüzemi átvételi jegyzőkönyvek

  8.8.1. Konfiguráció tervezés

  A technológiai részrendszerek és folyamatállomások összerendelésének módszerei

  Alkalmazási példa: vízlágyító részfolyamat

  8.8.2.. Terepi műszerezés, csatlakozások tervezése

  Hagyományos ( 4-20mA, 24V-os lekérdezés) kábelezéssel

  Távadók, motorok, szelepek busz csatolással (Profibus DP, PA stb. )

  8.8.3. Felhasználói program készítés a rendszerrel szállított blokk készlet felhasználásával

  Az adott technológiai részrendszer funkcióinak hozzárendelése a folyamatállomás taszkjaihoz.

  Program készítés a logikai tervek ,képernyő tervek (mimic diagramok), log listák alapján.

  . Alkalmazás specifikus felhasználói (user) blokkok meghatározása, specifikálása és elkészítése

  Alkalmazási példa: olajrendszer felhasználói programja

  8.9. Laboratóriumi tesztek

  Teljes technológiai folyamat szimulációja külön PC-vel, kábelezéssel (Gázturbina)

  Technológiai folyamatok statikus szimulációja szoftver eszközökkel

  8.10. Az üzembe helyezés kérdései

  Üzembe helyezés megkezdésének feltételei

  Hideg próbák technológiai közeg nélkül

  Üzemi próbák

  Üzembe helyezés jegyzőkönyvei

  8.11. Az alkalmazói programrendszer dokumentálásának lehetőségei

  dokumentáció funkciók szerint

  dokumentáció elhelyezés szerint

  papírnélküli dokumentáció

  8.12. Folyamatirányító rendszer kiválasztásának értékelési szempontjai

  Elterjedtsége, várható élettartama az ill. alkalmazási területen

  A technológia lefedhetősége az ill. folyamatirányító rendszerrel

  Az I&C tervező rendszer komfort fokozata, teljessége

  Esetleges biztonsági igények kielégíthetősége

  Esetleges redundancia igények kielégíthetősége

  Konkrét referenciák száma

  Alkalmazói rendszer készítésének támogatottsága (hot line, specialisták elérhetősége)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  Előadás alapján egyéni tanulás, kiadott előadási vázlatokra egyéni jegyzetelés

  10. Követelmények

  a ) .A szorgalmi időszakban: aktív részvétel az előadáson, eredményes zárthelyi írása az aláírás megszerzéséhez

  b.) A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  Elővizsga utolsó oktatási héten

  11. Pótlási lehetőségek

  Eredménytelen ZH esetén 1 pót ZH írására van lehetőség a szorgalmi időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációra az előadások alkalmával biztosítunk lehetőséget.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kiadott előadási vázlatok
  • IEC 61131-3 szabvány
  • John,Tiegelkamp :SPS Programmierung mit IEC 61131-3 ,Springer Verlag 1999
  • Zacher:SPS Programmierung mit Funktionsbausteinsprache,VDE Verlag,Berlin 2000
  • Rembold,Levi: Realzeitsydteme zur Prozessautomatisierung,Hanser Verlag,1994

  Funktionsplaene nach DIN40710 und VGB R170C (www.tsi.at/eng2.htm)

  • Komponenten am Feldbus,Siemens Katalog ST PI.1999

  Interneten elérhető irodalom:

  • domino.automation.rockwell.com/Applications
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Dezső, EGI RT

  műszaki tanácsos

  IIT külső munkatárs

  Dr. Csubák Tibor

  egyetemi docens

  IIT