Rendszerintegráció laboratórium

A tantárgy angol neve: System Integration Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Rendszerfejlesztési szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO5293 9 2/0/0/f 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ercsényi András

docens

IIT

Szeberényi Imre

főtanácsos

IIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
 • C/C++, Java programozási ismeretek
 • Web technológiák, alapfogalmak
 • Operációs rendszerek alapfogalmai
 • UNIX alapismeretek
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
 • Rendszerintegráció
7. A tantárgy célkitűzése

Egy komplex alkalmazás tervezési, megvalósítási és integrációs lépéseinek gyakorlatban történő bemutatása. A laborgyakorlatok során a hallgatók betekintést kapnak egy párhuzamos programok futtatására is alkalmas Grid-szerű infrastruktúra használatába. A feladatok 2 konkrét témakör köré csoportosulnak:

 • Egyszerű intranetes információs szolgáltatást nyújtó alkalmazás fejlesztése
 • Nagy számításigényű kutatási feladatokat elvégző programok Grid-szerű infrastruktúrába történő integrálása.

Megtervezendő a probléma megoldására alkalmas rendszer a megfelelő komponensekkel.

8. A tantárgy részletes tematikája

A laborgyakorlatnak az a célja, hogy a hallgatók ill. hallgatói csoportok egyszerűbb, de demonstratív programok segítségével részletesebben megismerjék a rendszerintegráció c. tárgy előadásain elhangzottakat.

A munka csoportokban folyik. Az egyes csoportok webes alkalmazásokat készítenek, amelyek minden esetben adatbázisokat használnak. A munkák kidolgozásánál nem a programozáson van a hangsúly, de a koncepciózus kialakítás feltétlen követelmény.

Az adatbázis MySQL, a webszerver Apache, a servlet-futtató környezet Tomcat. Minden csoport saját szervereket használ, és a helyesen kidolgozott web-alkalmazások átkerülnek egy központi szerverre. A csoport feladata a saját szerverek installációja és konfigurálása is, amihez előkészített installáló készletek állnak rendelkezésre.

A programozási nyelvek Perl és Java. A hangsúly a Java-s, JSP-t használó alkalmazásokon van. Perl helyett a csoport más nyelvet is használhat, de csak úgy, hogy ebben az esetben is meg kell tudni oldani az adatbázis kapcsolatot. Servlet-nél JDBC-vel kell az adatbázisokat kezelni.

A web-oldalaknak nem kell túl komplikáltaknak lenniük, elegendő, ha egyszerű szövegszerkesztővel készülnek. Az oldalakon CSS stílusok használata nagyon ajánlott!

A modell

A laborcsoportok feladatait úgy választottuk ki, mintha egy vállalati intranet alkalmazás-fejlesztéseit kellene elvégezni. A vállalati intranet egy vállalat belső információs rendszerének Internet-hálózatra alapuló, webes technikájú megoldása. Egy ilyen vállalati környezetben különböző alkalmazások lehetségesek, melyeknek hátterében adatbázisok működnek. Az egyes alkalmazások szolgáltatásait a vállalat munkatársai webes böngészőn keresztül érhetik el. (Az alkalmazások egymással is kommunikálhatnak, ezt a lehetőséget azonban most nem modellezzük.)

Az egyes alkalmazások használata jogosultsági rendszerrel van szabályozva. Ennek lényege röviden az alábbi:

 • Minden felhasználó egyetlen felhasználói azonosítót és jelszót használ az egész intraneten belül. Az érvényes azonosító-jelszó párokat központi adatbázis tárolja, melyhez központi szolgáltatást kell igénybe venni.
 • Az alkalmazás használatának első lépéseként az alkalmazásnak meg kell vizsgálnia, hogy érvényes-e az adott username, password páros. (Nem érvényes akkor, ha a jelszó lejárt, időlegesen felfüggesztették, vagy mivel a dolgozó kilépett, azt visszavonták, stb.)
 • Ha a központi azonosító-adatbázis alapján érvényes az azonosító-jelszó kettős, akkor az alkalmazás egyedi adatbázisában a felhasználói azonosító, mint kulcs alapján meg kell vizsgálni, hogy az adott felhasználó
 • egyáltalán használhatja-e a szóban forgó alkalmazást (pl. a vállalati szervezet lekérdezését), ill.
 • az alkalmazáson belül milyen rész-szolgáltatások számára van jogosultsága (pl. a szervezeti hierarchia lekérdezése mellett a létszámokat is megtudhatja-e).
 • A jogosultságok beállítására az alkalmazás adminisztrátorának van lehetősége.

A végső cél az, hogy egy-egy csoport egy-egy önálló alkalmazást dolgozzon ki.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A labormunka 2-3 fős csoportokban folyik.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Két elfogadott, folyamatos munkát igénylő feladat, melyet elsősorban órarendi időben kell megoldani. A csoporton belüli egyéni munkát a csoport tagjai értékelik.

b. A vizsgaidőszakban:

A feladatok pótlására nincs mód.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A laborgyakorlatokhoz elektronikusan elérhető rövid útmutatót biztosítunk. A konkrét programozási feladat megvalósításához a korábban tanult programozási tantárgyak jegyzeteire, segédleteire és a Web-en elérhető elektronikus anyagokra támaszkodunk.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kondorosi Károly

docens

IIT

Ercsényi András

docens

IIT

Szeberényi Imre

főtanácsos

IIT

dr. Máray Tamás

adjunktus

IIT