Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerintegráció laboratórium

  A tantárgy angol neve: System Integration Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Rendszerfejlesztési szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5293 9 2/0/0/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ercsényi András

  docens

  IIT

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • C/C++, Java programozási ismeretek
  • Web technológiák, alapfogalmak
  • Operációs rendszerek alapfogalmai
  • UNIX alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  • Rendszerintegráció
  7. A tantárgy célkitűzése

  Egy komplex alkalmazás tervezési, megvalósítási és integrációs lépéseinek gyakorlatban történő bemutatása. A laborgyakorlatok során a hallgatók betekintést kapnak egy párhuzamos programok futtatására is alkalmas Grid-szerű infrastruktúra használatába. A feladatok 2 konkrét témakör köré csoportosulnak:

  • Egyszerű intranetes információs szolgáltatást nyújtó alkalmazás fejlesztése
  • Nagy számításigényű kutatási feladatokat elvégző programok Grid-szerű infrastruktúrába történő integrálása.

  Megtervezendő a probléma megoldására alkalmas rendszer a megfelelő komponensekkel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laborgyakorlatnak az a célja, hogy a hallgatók ill. hallgatói csoportok egyszerűbb, de demonstratív programok segítségével részletesebben megismerjék a rendszerintegráció c. tárgy előadásain elhangzottakat.

  A munka csoportokban folyik. Az egyes csoportok webes alkalmazásokat készítenek, amelyek minden esetben adatbázisokat használnak. A munkák kidolgozásánál nem a programozáson van a hangsúly, de a koncepciózus kialakítás feltétlen követelmény.

  Az adatbázis MySQL, a webszerver Apache, a servlet-futtató környezet Tomcat. Minden csoport saját szervereket használ, és a helyesen kidolgozott web-alkalmazások átkerülnek egy központi szerverre. A csoport feladata a saját szerverek installációja és konfigurálása is, amihez előkészített installáló készletek állnak rendelkezésre.

  A programozási nyelvek Perl és Java. A hangsúly a Java-s, JSP-t használó alkalmazásokon van. Perl helyett a csoport más nyelvet is használhat, de csak úgy, hogy ebben az esetben is meg kell tudni oldani az adatbázis kapcsolatot. Servlet-nél JDBC-vel kell az adatbázisokat kezelni.

  A web-oldalaknak nem kell túl komplikáltaknak lenniük, elegendő, ha egyszerű szövegszerkesztővel készülnek. Az oldalakon CSS stílusok használata nagyon ajánlott!

  A modell

  A laborcsoportok feladatait úgy választottuk ki, mintha egy vállalati intranet alkalmazás-fejlesztéseit kellene elvégezni. A vállalati intranet egy vállalat belső információs rendszerének Internet-hálózatra alapuló, webes technikájú megoldása. Egy ilyen vállalati környezetben különböző alkalmazások lehetségesek, melyeknek hátterében adatbázisok működnek. Az egyes alkalmazások szolgáltatásait a vállalat munkatársai webes böngészőn keresztül érhetik el. (Az alkalmazások egymással is kommunikálhatnak, ezt a lehetőséget azonban most nem modellezzük.)

  Az egyes alkalmazások használata jogosultsági rendszerrel van szabályozva. Ennek lényege röviden az alábbi:

  • Minden felhasználó egyetlen felhasználói azonosítót és jelszót használ az egész intraneten belül. Az érvényes azonosító-jelszó párokat központi adatbázis tárolja, melyhez központi szolgáltatást kell igénybe venni.
  • Az alkalmazás használatának első lépéseként az alkalmazásnak meg kell vizsgálnia, hogy érvényes-e az adott username, password páros. (Nem érvényes akkor, ha a jelszó lejárt, időlegesen felfüggesztették, vagy mivel a dolgozó kilépett, azt visszavonták, stb.)
  • Ha a központi azonosító-adatbázis alapján érvényes az azonosító-jelszó kettős, akkor az alkalmazás egyedi adatbázisában a felhasználói azonosító, mint kulcs alapján meg kell vizsgálni, hogy az adott felhasználó
  • egyáltalán használhatja-e a szóban forgó alkalmazást (pl. a vállalati szervezet lekérdezését), ill.
  • az alkalmazáson belül milyen rész-szolgáltatások számára van jogosultsága (pl. a szervezeti hierarchia lekérdezése mellett a létszámokat is megtudhatja-e).
  • A jogosultságok beállítására az alkalmazás adminisztrátorának van lehetősége.

  A végső cél az, hogy egy-egy csoport egy-egy önálló alkalmazást dolgozzon ki.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A labormunka 2-3 fős csoportokban folyik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Két elfogadott, folyamatos munkát igénylő feladat, melyet elsősorban órarendi időben kell megoldani. A csoporton belüli egyéni munkát a csoport tagjai értékelik.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A feladatok pótlására nincs mód.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A laborgyakorlatokhoz elektronikusan elérhető rövid útmutatót biztosítunk. A konkrét programozási feladat megvalósításához a korábban tanult programozási tantárgyak jegyzeteire, segédleteire és a Web-en elérhető elektronikus anyagokra támaszkodunk.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  Ercsényi András

  docens

  IIT

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT

  dr. Máray Tamás

  adjunktus

  IIT