Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Háromdimenziós látórendszerek

  A tantárgy angol neve: Three-Dimensional Vision Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  INTELLIGENS RENDSZEREK

  Béta szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5261 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajta László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Loványi István

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Nagy Ákos

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Vajta László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  --

  7. A tantárgy célkitűzése

  A 3D információ valósidejű feldolgozása a rugalmas gyártórendszerek egyre növekvő fontosságú területe. Ezen igény kielégítése számos esetben speciális optoelektronikai érzékelők, berendezések és eljárások alkalmazását követeli meg. A tárgy e korszerű hardver, algoritmikus, szoftver és mesterséges intelligencia eszközök ismertetését tűzte ki célul.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  3D képérzékelők. Triangulációs elvű, repülési időn és fázis mérésen alapuló módszerek. Térrészfelosztás elve Gray-kódú maszkokkal. Moire topográfia. 2D érzékelők alkalmazhatósága (sztereo, aktiv-fényes módszer, árnyékhatás mérésen alapuló módszer).

  Optoelektronikai eszközök. Alapfogalmak (fluxus, luminancia, intenzitás, fekete test). Inkoherens és koherens fényforrások (laser). Laser optikák, eltérítő rendszerek. Optikai jelátvitel. Száloptikák tipusai, tulajdonságai. Optoérzékelők (fotodiódák, optosokszorozók). CCD érzékelők, PSD érzékelők. Képérzékelők (hagyományos képfelbontócsöves kamerák, CCD vonal és mátrix kamerák).

  Kameramodellek. Pin-hole modell. Megvilágítás, optika, érzékelő, elektronika torzításainak modellezése.

  Reflexiós függvények. A felületi visszaverődés törvényszerűségei. A laser fény visszaverődési modelljei. Felületi jellemzők hatása a visszaverődésre. Laseres mikroszkópia. A laseres megvilágítású intenzitáskép sajátosságai.

  Kombinált távolság és intenzitásérzékelők. A kétféle adatstruktura korrelált megjelenítése. Hibacsökkentési módszerek a kétféle adatbázis kombinált kiértékelésével.

  Navigációs szenzorok. Ultrahangos távolságérzékelők. Dokkolást segítő rendszerek, korrelációs látószenzorok. Laseres navigációs kamerák. Forgófejes detektorok. Tájolási pontok szerepe az indoor navigációban.

  Mobil platformok. Induktiv hurkos rendszerek. Optikai markeres rendszerek. Optikai közelségdetektorok. Anyagérzékeny közelségdetektorok. Szenzorjelek csatolása irányító berendezésekhez.

  Mozgó objektumok detektálása. Mozgási mező és optikai áramlási mező kapcsolata. Az intenzitás állandóság elvén alapuló egyszerűsített modell az optikai áramlásra.

  Esettanulmány: GT6A robot aktívfényes 3D látórendszere. Hardver elemek. Laser sík és tárgy metszetének detektálása zajos képen. Szegmensek meghatározása. Tárgyleírás, tárgyfelismerés, tárgylokalizáció. Real-time feldolgozás.

  Ipari látórendszer fejlesztésének lépései. Feladatdefiníciós kérdőív. Megvalósíthatósági tanulmány. Prototipus. Látórendszerek installációs problémái ipari környezetben.

  Bináris matematikai morfológiai alapok. Kiterjesztés 3D távolságképekre. 3D képelőfeldolgozás morfológiai módszerekkel. Valósidejű implementációk.

  Differenciálgeometriai módszerek. Az első és második fundamentális alak. Felületek osztályozása. Numerikus szempontok. Távoságképfeldolgozás differenciálgeometriai és statisztikai módszerekkel.

  Paraméterbecslésen alapuló módszerek. Lineáris és kvadratikus régiók meghatározása a távolságképben paraméterbecsléssel. Modell és jelenet primitivjeinek egymáshoz rendelése, a közöttük levő transzformáció meghatározása kvaterniós technikával.

  Lényegkiemelés és modellillesztés. Oshima és Shirai heurisztikus módszere. Faugeras és Herbert módszere az egyidejű felismerésre és pozícionálásra. Egyszerűsítési lehetőségek speciális felületek esetén, hisztogrammos technikák.

  Távolságképfeldolgozás transzputerekkel. Oshima és Shirai valamint Faugeras és Herbert módszerén alapuló algoritmusok és implementálásuk OCCAM és Parallel C nyelven. Transzputer és jelfeldolgozó processzor bázisú párhuzamos képfeldolgozó architektúrák tervezési kérdései.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és esettanulmányok.

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja: vizsga. Korábban megszerzett félévvégi aláírás legkorábban 1996-tól fogadható el.

  a) A szorgalmi időszakban:

  - 1 nagy ZH. Pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk. A nagy ZH a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  Az aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele: eredményes nagy ZH.

  b)A vizsgaidőszakban:

  - a vizsga írásbeli

  A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele az aláírás és a sikeres vizsga.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  - Shirai, Y.: "Three-dimensional vision". Springer, 1987.

  - Kanade, T. ed.: "Three-dimensional machine vision". Kluwer Academic Publishers, 1987.

  - Besl, P.J.: "Surfaces in range image understanding". Springer, 1988.

  - Serra, J.(ed.): "Image Analysis and Mathematical Morphology". Academic Press, 1988.

  - Haralick, RM.: "Computer Vision I-II". Addison Wesley, 1992.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Loványi István

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Nagy Ákos

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Vajta László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika