Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hibrid rendszerek és háromdimenziós képfeldolgozás labor

  A tantárgy angol neve: Hybrid Systems and 3D Image Processing Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 16.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak Intelligens rendszerek

  mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5247   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Loványi István György,
  4. A tantárgy előadója
  dr. Pataki BéladocensMéréstechnika és Információs rendszerek(M)
  dr. Vajta LászlódocensIrányítástechnika és Informatika (I)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Hibrid információs technikák
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Hibrid információs technikák
  7. A tantárgy célkitűzése A labor célja az első részben a 3D távolságkép digitalizálás és feldolgozás módszereinek megismerése és alkalmazása robotirányítási célra. A második részben a mérések célja, hogy az előadások anyagában szereplő szimbolikus jelfeldolgozási algoritmusok működését szemléletesen bemutassa és ezek lehetséges alkalmazási területei közül néhányat, mintapéldákon keresztül megismertessen.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Lézer scanner bázisú távolságkép digitalizálás (I)A triangularizáción alapuló távolságmérési elv és a lézer scanner funkcionális felépítésének megismerése. CCD vonalkamera alkalmazása pozíciójel érzékelésére. A szinkronizált háromszögelés látóterének struktúrája, érzékenység mérése és számítása. Távolságképek felvétele és kiértékelése.2. 3D képfeldolgozás transzputerrel (I)A Parallel C konkurrens programozási nyelv megismerése és alkalmazása multitranszputeres (4xT800+4x4Mbyte) környezetben. Faugeras módszerén alapuló 3D képfeldolgozási algoritmusok transzputeres megvalósításának vizsgálata.3. Szenzorcsatolt robotirányítás (I)A GT-6A francia oktató robot irányító rendszerének és egy tanszéki fejlesztésű lézerfénykéses 3D látórendszer működésének megismerése, a látórendszerrel összekapcsolt robot kalibrációjának elvégzése. Egyszerű 3D tárgyak lokalizációja, felismerése és megfogása a robottal.4. Szintaktikai jelfeldolgozás (M)Zajos EKG jel előfeldolgozása. Jelszegmentálás. Különböző algoritmusok implementálása. Kisérletezés szegmentálás hangolásával. Elemző programok. Szintaktikai zajszűrés. Lényegkiemelés. Jelosztályozás.5. Kisérletezés median szűrővel (M)Egyszerű szűrő algoritmus megfogalmazása Matlab nyelven. Median szűrő implementálása, érdekes szűrési hatások. Median szűrő átvitelének kvalitatív leírása.6. Szabály alapú jelfeldolgozás (M)Numerikus adatok konvertálása szimbolikus mennyiségekre. Szabály alapú következtetés alapjai. Megvalósítás Lisp-ben. Kisérletezés szabályokkal.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet a Irányítástechnika és Informatika Tanszék (I) laboratóriumában és a VSzK-ban (M) kell elvégezni, előírt ütemezés szerint.
  10. Követelmények a)A szorgalmi időszakban:- A félév lezárásának módja félévközi jegy.- 6 darab laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.- A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga.b)A vizsgaidőszakban: A labor a vizsgaidőszakban nem pótolható.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom - A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  dr. Loványi IstvándocensIrányítástechnika és Informatika
  dr. Dobrowiecki TadeuszdocensMéréstechnika és Információs Rendszerek