Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hibrid rendszerek és háromdimenziós képfeldolgozás labor

  A tantárgy angol neve: Hybrid Systems and 3D Image Processing Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Intelligens rendszerek

  mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5245 9 0/2/0/f 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Loványi István György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataki Béla

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika (I)

  dr. Vajta László

  adjunktus

  Méréstechnika és Információs rendszerek(M)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Hibrid információs technikák

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Hibrid információs technikák

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja az első részben a 3D távolságkép digitalizálás és feldolgozás módszereinek megismerése és alkalmazása robotirányítási célra. A második részben a mérések célja, hogy az előadások anyagában szereplő szimbolikus jelfeldolgozási algoritmusok működését szemléletesen bemutassa és ezek lehetséges alkalmazási területei közül néhányat, mintapéldákon keresztül megismertessen.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Lézer scanner bázisú távolságkép digitalizálás (I)

  A triangularizáción alapuló távolságmérési elv és a lézer scanner funkcionális felépítésének megismerése. CCD vonalkamera alkalmazása pozíciójel érzékelésére. A szinkronizált háromszögelés látóterének struktúrája, érzékenység mérése és számítása. Távolságképek felvétele és kiértékelése.

  2. 3D képfeldolgozás transzputerrel (I)

  A Parallel C konkurrens programozási nyelv megismerése és alkalmazása multitranszputeres (4xT800+4x4Mbyte) környezetben. Faugeras módszerén alapuló 3D képfeldolgozási algoritmusok transzputeres megvalósításának vizsgálata.

  3. Szenzorcsatolt robotirányítás (I)

  A GT-6A francia oktató robot irányító rendszerének és egy tanszéki fejlesztésű lézerfénykéses 3D látórendszer működésének megismerése, a látórendszerrel összekapcsolt robot kalibrációjának elvégzése. Egyszerű 3D tárgyak lokalizációja, felismerése és megfogása a robottal.

  4. Szintaktikai jelfeldolgozás (M)

  Zajos EKG jel előfeldolgozása. Jelszegmentálás. Különböző algoritmusok implementálása. Kisérletezés szegmentálás hangolásával. Elemző programok. Szintaktikai zajszűrés. Lényegkiemelés. Jelosztályozás.

  5. Kisérletezés median szűrővel (M)

  Egyszerű szűrő algoritmus megfogalmazása Matlab nyelven. Median szűrő implementálása, érdekes szűrési hatások. Median szűrő átvitelének kvalitatív leírása.

  6. Szabály alapú jelfeldolgozás (M)

  Numerikus adatok konvertálása szimbolikus mennyiségekre. Szabály alapú következtetés alapjai. Megvalósítás Lisp-ben. Kisérletezés szabályokkal.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet a Irányítástechnika és Informatika Tanszék (I) laboratóriumában és a VSzK-ban (M) kell elvégezni, előírt ütemezés szerint.

  10. Követelmények

  a)A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  - 6 darab laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.

  - A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga.

  b)A vizsgaidőszakban: A labor a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Loványi István

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Dobrowiecki Tadeusz

  docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek