Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (Informatikai rendszerek szgépes tervezése)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Computer Aided Design of Informatics Syst.)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai rendszerek számítógépes tervezése Béta szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5236 9 0/0/2/f 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Tamás Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szirmay Kalos László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A párhuzamosan hallgatott Számítógépes szoftver tervezés c. tárgyban elhangzott ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Informatikai rendszerek tervezése és megvalósítása főbb lépéseinek gyakorlása, CASE eszköz használata az analízis és tervezés során, 4. generációs alkalmazásfejlesztő eszközök használata az implementációban.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laborgyakorlatok során a hallgatók 7 alkalommal 4-4 órás időtatamban önállóan oldanak meg feladatokat. A konkrét CASE eszköz (ProMod Plus) és 4. generációs alkalmazásfejlesztő eszköz (Uniface) használatának gyakorlásaként egy kis információs rendszert készítenek el. Az egyes gyakorlatok rövid összefoglalása:

  1. ProMod I.

  Feladatkiadás, a feladat pontosítása, kontextus diagram, kezdeti entitás-relációs diagram.

  2. ProMod II.

  Entitás-relációs diagram finomítása, adatfolyam diagramok, CASE export a Uniface számára.

  3. Uniface I.

  Alkalmazás modell import a ProMod-ból, alkalmazás modell véglegesítése.

  4-5. Uniface II-III.

  Interaktív form-ok megtervezése, implementálása és belövése.

  6. Uniface IV.

  Nyomtatási form-ok megtervezése, implementálása és belövése, a kész rendszer bemutatása.

  7. Yacc, lex

  Parser és scanner megtervezése, megvalósítása és belővése a yacc és lex (Unix) eszközök használatával egy egyszerű elemzési feladathoz.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlatok a VSZK termeiben a külön előírt ütemezés szerint.

  10. Követelmények

  a)A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  - A 7 darab 4 órás laboratóriumi mérés elvégzése és a dokumentációk elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.

  - A félév lezárásához szükséges követelmény a 7 darab 4 órás mérés sikeres elvégzése. A hallgató az 1-2., a 3-6. és a 7. mérésekre egy-egy jegyet kap (összesen tehát 3-at), és a gyakorlati jegy ezek átlaga (50 századtól felfelé kerekítve).

  b)A vizsgaidőszakban: A labor a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez kiosztásra dokumentációk.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szirmay-Kalos László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Márton Gábor

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika