Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes software tervezés

  A tantárgy angol neve: Computer Aided Software Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai rendszerek számítógépes tervezése Béta szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5235 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Tamás Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szirmay Kalos László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Horváth Tamás

  tud. munkatárs

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  adatbáziskezelés, programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy ismeretanyagot adjon nagy informatikai rendszerek megvalósításához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ˇ Információs rendszer fogalma

  ˇ Módszertanok

  ˇ Entitás-relációs modellezés

  ˇ Entitás relációs modell leképzése relációs sémára

  ˇ Relációs adatbázis tervek minőségi elemzése

  ˇ Klasszikus strukturált analízis

  ˇ SSADM

  ˇ CASE eszközök: PROMOD

  ˇ 4. generációs eszközök, UNIFACE

  ˇ Automatikus programozás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy előadáson kerül ismertetésre, amit labor egészít ki.

  10. Követelmények

  A tárgynak félévközi követelménye nincs, a jegy a vizsgán kerül megállapitásra. A vizsga írásbeli.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Bana I.: SSADMl

  2. Kondorosi K. - László Z. - Szirmay-Kalos L.: Objektum orientált szoftverfejlesztés, Computer-Books

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szirmay-Kalos László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika