Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Szakirányú képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO5220 8 6/0/0/f 8 3/3
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Komplex mérnöki feladat megoldása egyéni, vagy kiscsoportos formában oktatói konzultációval.

8. A tantárgy részletes tematikája

Témakiírások szerint.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Önálló munka, feladategyeztetés, konzultációk, beszámolók.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

A kiadott feladat megoldása a témavezető oktatóval egyeztetett munkaterv szerint. Munkanapló és félévi beszámoló beadása legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján. Eredményeikről kb. 15 perces kiselőadáson be kell számolniuk a tárgyfelelős által megadott időpontban.

Az érdemjegyet a végzett munka és a leadott beszámoló alapján a témavezető oktató állapítja meg.j

b. A vizsgaidőszakban: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témavezető által megadott, a feladathoz kapcsolódó irodalom.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.: