Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Szakirányú képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5220 8 6/0/0/f 8 3/3
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Komplex mérnöki feladat megoldása egyéni, vagy kiscsoportos formában oktatói konzultációval.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Témakiírások szerint.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló munka, feladategyeztetés, konzultációk, beszámolók.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A kiadott feladat megoldása a témavezető oktatóval egyeztetett munkaterv szerint. Munkanapló és félévi beszámoló beadása legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján. Eredményeikről kb. 15 perces kiselőadáson be kell számolniuk a tárgyfelelős által megadott időpontban.

  Az érdemjegyet a végzett munka és a leadott beszámoló alapján a témavezető oktató állapítja meg.j

  b. A vizsgaidőszakban: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető által megadott, a feladathoz kapcsolódó irodalom.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.: