Intelligens rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Intelligent Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

INTELLIGENS ROBOTOK

Alfa szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO5212 9 0/2/0/f 2.5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lantos Béla,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Loványi István

docens

Irányítástechnika és Informatika

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Robotok irányítása. Gépi látás.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Robotok irányítása. Gépi látás.

7. A tantárgy célkitűzése

A labor célja egyrészt a robotrendszerekben használt látórendszerek, 2D és 3D képfeldolgozó eljárások és
Level 5 Object alapú mesterséges intelligencia eszközök megismerése, másrészt alkalmazásuk bemutatása szenzorcsatolt robotirányítás keretében.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. CCD vonal és mátrix kamera bázisú intenzitáskép digitalizálás

A digitális intenzitáskép feldolgozásban használatos érzékelők, megvilágítási eszközök, digitalizálók és valósidejű előfeldolgozó célhardverek működési elvének, alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása. A feldolgozási lánc egyes elemeinek optimális beállítását konkrét ipari képfeldolgozási feladat megoldásán keresztül kell meghatározni.

2. Intenzitáskép feldolgozás

A digitális intenzitáskép feldolgozásban használt alapvető algoritmusok tanulmányozása. A BME Folyamatszabályozási Tanszékén kifejlesztett IPPS interaktív képfeldolgozó keretrendszer működésének megismerése, majd az IPPS felhasználásával önálló képfeldolgozó eljárások kidolgozása.

3. Lézer scanner bázisú távolságkép digitalizálás

A triangularizáción alapuló távolságmérési elv és a lézer scanner funkcionális felépítésének megismerése. CCD vonalkamera alkalmazása pozíciójel érzékelésére. A szinkronizált háromszögelés látóterének struktúrája, érzékenység mérése és számítása. Távolságképek felvétele és kiértékelése.

4. 3D képfeldolgozás transzputerrel

A Parallel C konkurrens programozási nyelv megismerése és alkalmazása multitranszputeres (4xT800+4x4Mbyte) környezetben. Faugeras módszerén alapuló 3D képfeldolgozási algoritmusok transzputeres megvalósításának vizsgálata.

5. Mesterséges intelligencia eszközök

Szakértői rendszer fejlesztői környezetének bemutatása a Level 5 Object példáján. Objektum-orientált tudásbázis, előre- és hátrafelé következtetés kombinált alkalmazása, C nyelvi interfész kialakítása a szakértői rendszer felé.

6. Szenzorcsatolt robotirányítás

A GT-6A francia oktató robot irányító rendszerének és egy tanszéki fejlesztésű lézerfénykéses 3D látórendszer működésének megismerése, a látórendszerrel összekapcsolt robot kalibrációjának elvégzése. Egyszerű 3D tárgyak lokalizációja, felismerése és megfogása a robottal.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

10. Követelmények

a)A szorgalmi időszakban:

- A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

- 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.

- A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga.

b) A vizsgaidőszakban: A labor a vizsgaidőszakban nem pótolható.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

- A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Loványi István

docens

Irányítástechnika és Informatika