Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Intelligent Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  INTELLIGENS ROBOTOK

  Alfa szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5212 9 0/2/0/f 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lantos Béla,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Loványi István

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Robotok irányítása. Gépi látás.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Robotok irányítása. Gépi látás.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja egyrészt a robotrendszerekben használt látórendszerek, 2D és 3D képfeldolgozó eljárások és
  Level 5 Object alapú mesterséges intelligencia eszközök megismerése, másrészt alkalmazásuk bemutatása szenzorcsatolt robotirányítás keretében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. CCD vonal és mátrix kamera bázisú intenzitáskép digitalizálás

  A digitális intenzitáskép feldolgozásban használatos érzékelők, megvilágítási eszközök, digitalizálók és valósidejű előfeldolgozó célhardverek működési elvének, alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása. A feldolgozási lánc egyes elemeinek optimális beállítását konkrét ipari képfeldolgozási feladat megoldásán keresztül kell meghatározni.

  2. Intenzitáskép feldolgozás

  A digitális intenzitáskép feldolgozásban használt alapvető algoritmusok tanulmányozása. A BME Folyamatszabályozási Tanszékén kifejlesztett IPPS interaktív képfeldolgozó keretrendszer működésének megismerése, majd az IPPS felhasználásával önálló képfeldolgozó eljárások kidolgozása.

  3. Lézer scanner bázisú távolságkép digitalizálás

  A triangularizáción alapuló távolságmérési elv és a lézer scanner funkcionális felépítésének megismerése. CCD vonalkamera alkalmazása pozíciójel érzékelésére. A szinkronizált háromszögelés látóterének struktúrája, érzékenység mérése és számítása. Távolságképek felvétele és kiértékelése.

  4. 3D képfeldolgozás transzputerrel

  A Parallel C konkurrens programozási nyelv megismerése és alkalmazása multitranszputeres (4xT800+4x4Mbyte) környezetben. Faugeras módszerén alapuló 3D képfeldolgozási algoritmusok transzputeres megvalósításának vizsgálata.

  5. Mesterséges intelligencia eszközök

  Szakértői rendszer fejlesztői környezetének bemutatása a Level 5 Object példáján. Objektum-orientált tudásbázis, előre- és hátrafelé következtetés kombinált alkalmazása, C nyelvi interfész kialakítása a szakértői rendszer felé.

  6. Szenzorcsatolt robotirányítás

  A GT-6A francia oktató robot irányító rendszerének és egy tanszéki fejlesztésű lézerfénykéses 3D látórendszer működésének megismerése, a látórendszerrel összekapcsolt robot kalibrációjának elvégzése. Egyszerű 3D tárgyak lokalizációja, felismerése és megfogása a robottal.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

  10. Követelmények

  a)A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  - 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.

  - A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga.

  b) A vizsgaidőszakban: A labor a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Loványi István

  docens

  Irányítástechnika és Informatika