Laboratórium

A tantárgy angol neve: Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szoftver technológia mellék szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO5134 9 2/0/0/f 2 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Somogyi Csongor

tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
 • szoftver technológia
 • informatika
 • programozási gyakorlat
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgyat azok vehetik fel, akik teljesítették a Projekt labor (vifo4180) tárgyat.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja egy korszerű vizuális szoftverfejlesztő rendszer használatának elsajátítása, begyakorlása. A félév első részében a hallgatók tematikus laborokon keresztül megismerkednek a fejlesztőrendszer koncepciójával, használatával. A félév második felében a hallgatók 3-4 fős csoportokban nagyfeladatot oldanak meg Rational Unified Process módszertan szerint. A tárgyat elvégezve a hallgatók

 • áttekintést kapnak a vizuális alkalmazásfejlesztés módszereiről és eszközeiről;
 • megértik a vállalati alkalmazások többrétegű modelljét;
 • megismerik az alkalmazásgenerátort, elsajátítják annak kezelését;
 • elkészítenek egy alkalmazást a fejlesztő rendszer (alkalmazásgenerátor) segítségével.
8. A tantárgy részletes tematikája

Hét Téma

 1. A vizuális alkalmazásfejlesztés koncepciója. A fejlesztőkörnyezet technológiai hátterének feltérképezése.
 2. Az alkalmazásgenerátor rövid bemutatása (tutoriál): az analízismodell elkészítése, a megjelenítési réteg koncepciójának bemutatása, egy példaalkalmazás elkészítése.
 3. Az alkalmazásgenerátor kezelői felületének ismertetése: modulok, főbb funkciók. Csapatok összeállítása. A nagyfeladat kiosztása.
 4. Az alkalmazásgenerátorról: a modellezés rejtelmei, a megjelenítési réteg építőelemei (1).
 5. Az alkalmazásgenerátorról: a megjelenítési réteg építőelemei (2).
 6. Az alkalmazásgenerátorról: a megjelenítési réteg építőelemei (3).
 7. Az alkalmazásgenerátorról: a megjelenítési réteg építőelemei (4). A nagyfeladat megoldása: a logikai specifikáció (analízismodell) beadása. Értékelés.
 8. A nagyfeladat megoldása.
 9. A nagyfeladat megoldása: a fizikai specifikáció beadása (entitás-relációs sémák, a megjelenítési réteg tervei: a kezelői felület specifikációja). Értékelés.
 10. A nagyfeladat megoldása: a működő alkalmazás vázának (szkeleton) bemutatása. Értékelés.
 11. A nagyfeladat megoldása.
 12. A nagyfeladat megoldása.
 13. A nagyfeladat megoldása: az alkalmazás prototípusának (félkész változat) bemutatása. Értékelés.
 14. A nagyfeladat megoldása.
 15. A nagyfeladat megoldása: az alkalmazás végleges változatának bemutatása. Értékelés.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

laboratóriumi gyakorlat

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:

A nagyfeladat megoldása az alkalmazásgenerátorral. A nagyfeladat vizsgaidőszakban nem pótolható.

b. A vizsgaidőszakban:

Nincs

11. Pótlási lehetőségek

Minden nap késedelem az adott beadandóért kapható maximális pontszámot 10%-kal csökkenti. A napforduló 15:00-kor van, a szombat és a vasárnap együttesen egy napnak számít.

12. Konzultációs lehetőségek

A laboratóriumi foglalkozások alkalmával.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Simon Holloway (Editor): Fourth-Generation Systems: Their Scope, Applications and Methods of Evaluation, Chapman & Hall, 1990

Per Kroll, Philippe Krutchten: Rational Unified Process Made Easy, The: A Practitioner's Guide to the RUP, Addison-Wesley, 2003

Chris Britton, Peter Bye: IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems (2nd Edition), Addison-Wesley, 2004

Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, Dirk Weise: MDA Distilled, Addison-Wesley, 2004

Az IIT weblapjáról letölthető segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Tervezési feladat megoldása

60

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Somogyi Csongor

tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika

dr. László Zoltán

adjunktus

Irányítástechnika és Informatika