Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium

  A tantárgy angol neve: Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szoftver technológia mellék szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5134 9 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Somogyi Csongor

  tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • szoftver technológia
  • informatika
  • programozási gyakorlat
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat azok vehetik fel, akik teljesítették a Projekt labor (vifo4180) tárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja egy korszerű vizuális szoftverfejlesztő rendszer használatának elsajátítása, begyakorlása. A félév első részében a hallgatók tematikus laborokon keresztül megismerkednek a fejlesztőrendszer koncepciójával, használatával. A félév második felében a hallgatók 3-4 fős csoportokban nagyfeladatot oldanak meg Rational Unified Process módszertan szerint. A tárgyat elvégezve a hallgatók

  • áttekintést kapnak a vizuális alkalmazásfejlesztés módszereiről és eszközeiről;
  • megértik a vállalati alkalmazások többrétegű modelljét;
  • megismerik az alkalmazásgenerátort, elsajátítják annak kezelését;
  • elkészítenek egy alkalmazást a fejlesztő rendszer (alkalmazásgenerátor) segítségével.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét Téma

  1. A vizuális alkalmazásfejlesztés koncepciója. A fejlesztőkörnyezet technológiai hátterének feltérképezése.
  2. Az alkalmazásgenerátor rövid bemutatása (tutoriál): az analízismodell elkészítése, a megjelenítési réteg koncepciójának bemutatása, egy példaalkalmazás elkészítése.
  3. Az alkalmazásgenerátor kezelői felületének ismertetése: modulok, főbb funkciók. Csapatok összeállítása. A nagyfeladat kiosztása.
  4. Az alkalmazásgenerátorról: a modellezés rejtelmei, a megjelenítési réteg építőelemei (1).
  5. Az alkalmazásgenerátorról: a megjelenítési réteg építőelemei (2).
  6. Az alkalmazásgenerátorról: a megjelenítési réteg építőelemei (3).
  7. Az alkalmazásgenerátorról: a megjelenítési réteg építőelemei (4). A nagyfeladat megoldása: a logikai specifikáció (analízismodell) beadása. Értékelés.
  8. A nagyfeladat megoldása.
  9. A nagyfeladat megoldása: a fizikai specifikáció beadása (entitás-relációs sémák, a megjelenítési réteg tervei: a kezelői felület specifikációja). Értékelés.
  10. A nagyfeladat megoldása: a működő alkalmazás vázának (szkeleton) bemutatása. Értékelés.
  11. A nagyfeladat megoldása.
  12. A nagyfeladat megoldása.
  13. A nagyfeladat megoldása: az alkalmazás prototípusának (félkész változat) bemutatása. Értékelés.
  14. A nagyfeladat megoldása.
  15. A nagyfeladat megoldása: az alkalmazás végleges változatának bemutatása. Értékelés.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A nagyfeladat megoldása az alkalmazásgenerátorral. A nagyfeladat vizsgaidőszakban nem pótolható.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Minden nap késedelem az adott beadandóért kapható maximális pontszámot 10%-kal csökkenti. A napforduló 15:00-kor van, a szombat és a vasárnap együttesen egy napnak számít.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A laboratóriumi foglalkozások alkalmával.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Simon Holloway (Editor): Fourth-Generation Systems: Their Scope, Applications and Methods of Evaluation, Chapman & Hall, 1990

  Per Kroll, Philippe Krutchten: Rational Unified Process Made Easy, The: A Practitioner's Guide to the RUP, Addison-Wesley, 2003

  Chris Britton, Peter Bye: IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems (2nd Edition), Addison-Wesley, 2004

  Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, Dirk Weise: MDA Distilled, Addison-Wesley, 2004

  Az IIT weblapjáról letölthető segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Tervezési feladat megoldása

  60

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Somogyi Csongor

  tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika