Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvosi informatika

  A tantárgy angol neve: Medical Informatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Orvostechnikai modul

  Kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4819 7 2/0/2/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benyó Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Benyó Zoltán

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  Vajda Ferenc

  egyetemi tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítástechnikai alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az egészségügyben felmerülő gépészmérnöki problémák felismerésére és azok hatékony megoldására való felkészítés, a megoldást elősegítő információtechnológiai technikákkal való megismertetés. Élettani folyamatok méréses meghatározása, számítógépes elelmezése. Folyamatszimulációs és identifikációs alapismeretek elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az orvosi informatika alapfogalmai. Kompartment - (rekesz-) modellek, számítógépes modellek és alkalmazásuk, inverz feladat és megoldása (Blechan-Fisher módszer, Cohn-Brues módszer).

  Prognosztikai célú eseményfelismerés, képelőállítás és feldolgozás az ultrahangos termovíziós, endoszkópikus diagnosztikában és a komputertomográfiában. Képszintézis módszerek.

  Tudásbázis reprezentáció és rendszerarchitektúra kialakítása, ismeretalapú módszerek létrehozásának szoftver eszközei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 db. zh. Eredménye a végosztályzatba beszámít.

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga. Vizsgára bocsátás feltétele a 2 zárthelyi átlagosztályzata: elégséges(2).

  11. Pótlási lehetőségek

  Bármelyik zárthelyi sikertelen megírása esetén egyszeri alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint és a vizsga előtti héten konzultáció.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Benyó Z. - Dr. Jávor A.: Folyamatszimuláció (jegyzet)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  2x5

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Benyó Zoltán

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika