Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőség és menedzsment laboratórium

  A tantárgy angol neve: Quality and Management Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Rendszerfejlesztés szakirány

  Szakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4369 8 2/0/0/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kondorosi Károly

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Goldschmidt Balázs

  tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás technológiája

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tantárgy a Rendszerfejlesztés szakirányhoz tartozik

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a "Szoftver minőség és menedzsment" c. szakirány tárgyhoz kapcsolódva segítse az előadásokon hallott anyag elmélyítését és begyakorlását. A tárgyat elvégezve a hallgatók

  • képessé válnak egy projekt tervét elkészíteni
  • képessé válnak egy pályázati kiírás alapján pályamunkát készíteni
  • megismerkednek a fentiekhez szükséges szoftverek használatával
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laboratóriumi foglalkozásokon részint az előadáshoz kapcsolódó egyszerűbb gyakorló feladatok megoldása történik, részint a hallgatók 4 fős csoportokban egy-egy nagyfeladatot oldanak meg. A nagyfeladat egy tenderkiírás alapján szoftver szállítási pályázat összeállítása, az ahhoz szükséges projektterv elkészítése. A feladatmegoldáshoz felhasználhatók a laboratóriumban telepített projekttervezés támogató szoftverek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A laborokon kiadott kisfeladatok megoldása.
  A kisfeladatok beadásának határideje: a kiadást követő 7. nap 14 óra.
  Kisfeladat késedelmesen csak különeljárási díj megfizetésével adható be, legkésőbb a feladat kiadását követő 21. nap 14 óráig. Ezt követően kisfeladat pótlására nincs lehetőség.

  Nagyfeladat - egy állami tenderhez pályázat készítése - megoldása
  Kiadása a 3. héten
  Beadása és bemutatása legkésőbb a 13. oktatási hét péntekjén 14 óráig.

  Az érdemjegy a kisfeladatokra kapott osztályzatok átlagának és a nagyfeladatra kapott jegy átlagolásával képződik, de a nagyfeladatra kapott osztályzatnak minimálisan elégségesnek kell lennie. Mulasztott kisfeladat az átlagba 0 ponttal számít be. Az érdemjegy elégtelen, ha a hallgató nem adja be, vagy elégtelen a nagyfeladata.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Nincs. Sem a kisfeladatok, sem a nagyfeladat a vizsgaidőszakban nem pótolhatóak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az IIT web-lapjáról letölthető segédletek.

  Egyéb felhasználható irodalom:

  K. Balla: The Complex Quality World. Developing quality management systems for software companies. Beta Books, Eindhoven University of Technology, 2001. ISBN: 90-386-1003-3

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Balla Katalin

  minőségi vezető

  IQSOFT Rt.

  dr. Kondorosi Károly

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Hanák Péter

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Goldschmidt Balázs

  tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika