Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverminőség és menedzsment

  A tantárgy angol neve: Software Quality and Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Szakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4368   4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Balla Katalin

  külső munkatárs

  IIT

  Dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás technológiája

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése a szoftverminőség fogalmával, a világban leggyakrabban alkalmazott szoftverminőségi megközelítésekkel, modellekkel szabványokkal, segítséget nyújtani a lehetséges megközelítések, módszerek, szabványok közötti tájékozódásban, válogatásban.

  Szoftvercégek átfogó, minőséggel kapcsolatos folyamatjavítási projektjeinek tervezéséhez és sikeres lebonyolításához szükséges ismeretek átadása.

  Az ismertek rögzítésének elősegítése, készségfejlesztés gyakorlati példákkal és a hallgatók bevonásával végzett esettanulmányokkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A szoftverminőség definíciója, a fogalom időbeli változása. Garvin szoftverminőség- definíciói. A minőség fő elemei a szoftver típusának függvényében. A hazai helyzet.

  Termék alapú megközelítés. A Boehm és a McCall modellek. Az ISO 9126 szabvány.

  Folyamat alapú megközelítés. Az ISO 9001:2000 szabvány. Kialakulás, fejlődés, szerkezet, nemzetközi használat.

  Folyamatjavítás. Lépcsős modellek. CMM és CMMI. A Bootstrap módszer. Folytonos modellek. SPICE ( ISO 15504). PSP, egyéb modellek. A folyamatjavítási megközelítések sajátosságainak összefoglalása. Összehasonlítás.

  A szoftverprojektek irányítása. Irányítási és műszaki folyamatok. PM módszertanok. Elemek, hasonlóságok, különbségek. A PRINCE módszertan. A RUP módszertan.

  A projekt-irányítás lépései. Tervezés. A tervek típusai. Követés. Vezérlés. A becslés fontossága. Becslési technikák.

  Projekt végrehajtásának lépései. Modellezés. WBS, OBS, tervek.

  Az MS Project használata egy szoftvercégben.

  Kockázatkezelés a projektben. Egy konkrét módszert ismertetése. Esettanulmány.

  Az emberi tényező a projektben. Team-szerepek (Belbin), vezetési stjlusok. Weinberg elmélete, emberi CMM. Gondolkodási minták a cégnél. Kommunikáció a projektben.

  A szoftverminőség fontos elemeinek jellemzői. Definíció, minőségi attribútum, mérőszám.

  Mérés. Alapfogalmak. PM mérőszámok. Műszaki folyamatok mérése. Lehetséges mérőszámok. Mérési módszerek. A Basili-féle QIP (GQM paradigma és EF). Egyéb mérési módszerek, hasonlóságok, különbségek. A komplexitás egy mérési módja: funkciópont számolás a Cosmic módszerrel.

  Tesztelés. Módszerek, technikák, tervezés, végrehajtás, dokumentálás, követés. Hibajavítás. Hibastatisztikák és elemzések. A tesztelés hatékonyságának mérése. Költség és érték. OO tesztelés, RUP előírások. Tesztelési eszközök. (eszközbemutató).

  A QMIM keret kitöltése. A QMIM módszer elemei.

  Projektirányítási rendszer kialakítása. A PM2 módszertan és alkalmazásának tapasztalatai.

  Minőségirányítási rendszer kialakítása. Szervezet. Politika. Célok.

  Minőségügyi rendszer szerkezete. Minőségügyi kézikönyv. Eljárási utasítások. A minőségügyi célok leképezése. A projektek minőségügyi terve. Emberi erőforrás menedzsment. Mérések. A vevői elégedettség és mérése.

  ISO audit. Folyamatjavítás. A CMM modell alkalmazása. CMM audit. A SPICE modell alkalmazása. SPICE audit.

  Mérések tervezése és bevezetése a szoftvercégnél. Termékjellemzők meghatározása és mérése. Példák az IQSOFT projektekből. Terméktípusok és kapcsolódó mérőszámok.

  Összefoglalás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, valamint a rendszerfejlesztés szakirányon a tárgyhoz laboratórium is tartozik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás megszerzésének feltétele a 8. héten tartandó zárthelyin legalább elégséges eredmény elérése. A pótlásra a szorgalmi időszakban egy további lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban pótlásra nincs lehetőség.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli, a vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

  A vizsgajegybe 30%-ban beszámít a félévközi zárthelyi osztályzata.

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások fóliáit web-en közzé tesszük.

  További felhasználható irodalom:

  • K. Balla: The Complex Quality World. Developing quality management systems for software companies. Beta Books, Eindhoven University of Technology., 2001. ISBN: 90-386-1003-3
  • Fenton, N.E., Pfleeger, Sh. L.: Software Metrics: a Rigorous & Practical Approach. International Thomson Computer Press, 1997.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Balla Katalin

  minőségügyi vezető

  IQSOFT Rt

  Dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  Dr. Hanák Péter

  adjunktus

  IIT

  Dr. László Zoltán

  ajdunktus

  IIT

  Goldschmidt Balázs

  tanársegéd

  IIT