Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerintegráció

  A tantárgy angol neve: System Integration

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Rendszerfejlesztés szakirány

  Szakirány tárgy

  + szakmai választható tárgy

  Villamosmérnöki és Műszaki informatika szakon

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4367 8 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ercsényi András

  külső munkatárs

  IIT

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT

  Máray Tamás dr.

  adjunktus

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  Számítógép hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Rendszerintegráció c. tárgy alapvető célkitűzése az, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal az eljárásokkal, módszerekkel, szabványokkal, felületekkel amelyek arra szolgálnak, hogy különféle, eltérő funkciójú és technológiájú komponensek egységes, komplex informatikai rendszerré legyenek összekapcsolhatók. A tárgy tehát, ha úgy tetszik, hézagpótló szerepet tölt be. Azon rések közül igyekszik néhányat megtalálni, amelyek elválasztják, de kitöltve össze is köthetik a más tárgyak által felölelt nagyobb témákat. A tematika ennek megfelelően erősen szerteágazó, ám a legnagyobb hangsúlyt a számítógép hálózatokkal kapcsolatos különféle kiegészítő ismeretekre fektetjük. Fontos szerepet kapnak továbbá azok a nyílt szabványok és különféle eljárások is, amelyek a modern kor követelményeinek megfelelő egységes, könnyen kezelhető felhasználói felületek kialakítását teszik lehetővé. Foglalkozunk a biztonságos rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó különféle ismeretekkel is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elektronikus levelezés, X.400, PGP, MIME, X.500, LDAP, TCP/IP technológia, protokollok, routing, DNS, cím és név allokáció, dokumentálás, szervezetek, IPv6, nyílt rendszer szabványok, POSIX, X11, hálózatbiztonság, Kerberos, tűzfalak, Web technológiák, architektúra, HTTP protokoll, HTML, cache, SSL, CGI, Servlet, CSS, XML, elosztott számítási rendszerek, grid, MPI, PVM, intelligens háttértár és backup rendszerek, SAN, rendszer üzemeltetés

  - Elektronikus levelezés - X.400, a PGP és működése, használata, implementációk,

  titkosítás, digitális aláírás,

  - Elektronikus levelezés - MIME

  - X.500, LDAP

  - TCP/IP technológia - alapfogalmak, architektúra

  A TCP/IP kialakulása, fejlődése, története, alapfogalmak, Internet

  architektúra, építőelemek, IP címzés

  - TCP/IP technológia - a protokol stack I.

  A TCP/IP protocol stack protokolljai és működésük I. rész

  ARP, RARP, IP, ICMP, formatumok, headerek, opciók, source routing,

  fragmentáció

  - TCP/IP technológia - a protokol stack II.

  A TCP/IP protocol stack protokolljai és működésük II. rész

  TCP, UDP, portok és kiosztásuk, a kliens-szerver modell, socketek

  és programozásuk, példák

  - TCP/IP technológia - routing, alkalmazás szintű protokollok

  útválasztás (routing) alapelvek, algoritmusok, gateway protokollok

  néhány alkalmazás szintű protokoll: DNS, ftp, telnet, smtp, snmp, ntp

  - TCP/IP technológia - dokumentálás, szabványosítás, szervezetek

  Az RFC-k rendszere, szabványosítási és döntéshozó szervezetek: IAB,

  IETF, ICANN, W3C, európai szervezetek: RIPE, TERENA, DANTE,

  magyarországi szervezetek: ISZT, NIIF

  - TCP/IP technológia - a technológia jövője

  Trendek, hosszabb távú műszaki elképzelések. Az IPsec.

  Az IP jövője: IPv6. Kialakulás, különbségek, elvek, címzés, autokonfiguráció,

  mobilitás, biztonság, adatfolyam támogatás, IPv4->IPv6 átmenet stb.

  - Nyílt rendszer szabványok - POSIX

  A POSIX (Portable Operating System Interface for uniX) szabvány célja,

  felépítése, szabványosítási szintek, funkció csoportok, kiegészítő szabványok

  - Nyílt rendszer szabványok - X11

  A nyílt GUI (X-Window) felépítése, alapelvek, működés, felhasználói

  felület, funkció csoportok, programozási szintek

  - Hálózat biztonság - Forgalom biztosítása, hitelesítés

  Kerberos. A kerberos célja, felépítése, működése, az üzenetek tartalma,

  hitelesítés, titkosítás, kerberos domain-ek, üzemeltetés

  - Hálózat biztonság - Tűzfalak

  Csomagszűrők és tűzfalak feladatai, elvek, megoldások, elterjedt algoritmusok,

  proxyk, konkrét szoftver példák, összehasonlítás, elhelyezés, üzemeltetési

  kérdések

  - Web technológiák - architektúra, protokoll, szabványok

  A WWW kialakulása, fejlődése, architektúra, a HTTP protokoll és verziói,

  a HTML szabvány, URL, URN, URI, HTTP proxy és objektum cache

  Az SSL (Secure Socket Layer). Az SSL működése, alkalmazása

  - Web technológiák - CGI, Servlet

  Szerver oldali intelligencia. A CGI (Common Gateway Interface) elve, működése, programozása, használata, biztonsági vonatkozások, teljesítmény, kölcsönös kizárás, hozzáférés szabályozás

  A Servletek működése, alkalmazása, implementációs kérdések

  - Web technológiák - CSS

  A HTML verziói, a HTML korlátai, fejlődési irányok,

  a CSS (Cascading Style Sheet) szabvány, alapelvek, alkalmazás, példák

  - Web technológiák - XML I.

  Az XML (eXtended Markup Language) célja, felépítése, szabvány

  - Web technológiák - XML II.

  Az XML (eXtended Markup Language) példák, alkalmazások

  - Web technológiák

  Alkalmazás szerverek, adatbázis integráció

  - Elosztott számítási rendszerek - bevezetés, MPI

  cluster technológia alapjai, elvek, megvalósítások, modellek, dedikált és nem

  dedikált clusterek, skálázódás, üzenet küldő környezetek, MPI (Message

  Passing Interface)

  - Elosztott számítási rendszerek - PVM, job kezelő rendszerek

  A PVM (Parallel Virtual Machine) környezet és programozása, tipikus

  programozási modellek és kommunikációs formák

  Job kezelő keret rendszerek szerepe, feladata, fajtái, példák

  - Intelligens háttértár és backup rendszerek

  Intelligens háttértár (storage) rendszerek szokásos funkciói, architektúrái,

  kommunikációs technológiák és protokollok, interface-ek, backup

  rendszer megoldások, SAN (Storage Area Network)

  - Rendszer menedzsment, üzemeltetés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás heti 2x2 órában.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: szorgalmi időszak utolsó hetében

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Weben található segédletek és dokumentációk.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ercsényi András

  külső munkatárs

  IIT

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT

  Máray Tamás

  adjunktus

  IIT

  Kondorosi Károly

  docens

  IIT