Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes látórendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Computer Vision Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Autonóm rendszerek információtechnológiája

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4366 8 2/0/0/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Vajta László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy épít a párhuzamosan futó 3D látás és virtuális valóság (VIFO4365) c. tárgy tananyagára.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ---------------------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a 3D látás és virtuális valóság c. tantárgy anyagával szinkronban gyakorlati ismereteket nyújtson a számítógépes képfeldolgozás, az ipari 3D képfeldolgozás, a navigációs szenzortechnika és a virtuális valóság ipari felhasználásával kapcsolatban az intelligens rendszerek fejlesztése és üzemeltetése területén.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Képfeldolgozási alapműveletek
  2. 3D képfelvételi eljárások
  3. 3D képek kiértékelésének módszerei
  4. Mobilis robotok szenzorvezérelt pályatervezése
  5. Mobilis robotok szenzorvezérelt akadálykerülése
  6. Telerobotika virtuális térben
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények
  1. a. A szorgalmi időszakban:

  A laborokon kiadott egyéni feladatok megoldása, mérési jegyzőkönyvek elkészítése, beadása és bemutatása legkésőbb az utolsó oktatási napon 14 óráig. Az érdemjegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga, a kerekítés szabályai szerint kerekítve.

  Ha a hallgató igazoltan nem tud részt venni valamelyik mérési alkalmon, a félv során egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Nincs.

  A laboratóriumi mérések a vizsgaidőszakban nem pótolhatók

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az iit web-lapjáról letölthető segédletek, mérési útmutatók

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Vajta László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika