Valós idejű rendszerek és hálózatok

A tantárgy angol neve: Real-Time Systems and Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Informatika Szak

Autonóm rendszerek információ technológiája főszakirány

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO4364 8 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy Ákos

egyetemi docens

IIT

Vámos Gábor

egyetemi tanársegéd

IIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A valósidejű és elosztott rendszerek alapelveinek és tervezési módszertanának megismerése. A tárgy ezenfelül a valószínűségi tudásábrázoláson alapuló MI szakértői rendszerek any-time jellegű kialakíthatóságával, problémakörével foglalkozik.

8. A tantárgy részletes tematikája

Operációs rendszerek áttekintése. Elosztott operációs rendszerek. Valósidejű rendszerek. Párhuzamos rendszerek.

Kernel típusok. Processz, thread. Processzkezelés és ütemezés. Processzek közti kommunikáció. Üzenetküldés. Pipe, socket. Távoli eljáráshívás (RPC). Memóriakezelés. Egyszerű és elosztott memória model.

Konkurrencia. Független és koordináló processzek. Klasszikus szinkronizációs problémák.

Objektum alapú operációs rendszerek. A CLOUDS objektum megközelítés. Chorus. Amoeba. DCOM. CORBA.

Elosztott processz kezelés. Elosztott ütemezési algoritmusok. Elosztott file rendszerek. DNS, DFS, DDS, NFS.

Tranzakciókezelés. Konzisztencia modellek. Elosztott szinkronizáció.

Esettanulmány: Beágyazott rendszerek. Képfeldolgozó célhardverek. Real-time kép-előfeldolgozó hardverek. Processzor hálózatok. Moduláris rendszerek.

Esettanulmány: Multimédia operációs rendszerek.

Valósidejűség, rendszerkövetelmények alaptípusainak áttekintés. Időkövetelmények, időmodellek, ütemezési stratégiák. Matematikai alapok felelevenítése: klasszikus valószínűség, Bayes valószínűség, gráfelméleti kitekintés, algoritmuselmélet.

Valószínűségi modell létrehozásának módszertani áttekintése, adatbázisban kódolt és szakértői tapasztalatokban rejlő tudás kinyerése, integrálhatósága.

Valószínűségi hálók ábrázolási lehetőségei, kvantitatív és kvalitatív modellkomponensek reprezentációs lehetőségeinek áttekintése, összehasonlítása.

Valószínűségi háló kiértékelésének klasszikus algoritmus-típusai, kiértékelési stratégiák.

PPTC részletes bemutatása: gráf-transzformációk áttekintése, az algoritmus numerikus alapműveleteinek ismertetése, konzisztens másodlagos struktúra létrehozása, tulajdonságok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és esettanulmányok.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

házi feladat és zárthelyi.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. a vizsga írásbeli.

  3. Elővizsga:

Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat elkészítése a vizsgaidőszakban nem pótolható. A zárthelyi pótlására a TVSZ előírásai szerint van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

A házi feladat elkészítéséhez egy alkalommal, valamint minden vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki sokszorosított kiadványok, PowerPoint prezentációk, szakcikkek

Stuart J. Russal- Peter Norvig: Mesterséges intelligencia modern megközelítésben. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2000.

Alan Burns and Andy Wellings: Real-Time Systems and Programming Languages. Addison-Wesley, third edition, 2001. ISBN: 0-201-72988-1.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy Ákos

egyetemi docens

IIT

Vámos Gábor

egyetemi tanársegéd

IIT