Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Valós idejű rendszerek és hálózatok

  A tantárgy angol neve: Real-Time Systems and Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatika Szak

  Autonóm rendszerek információ technológiája főszakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4364 8 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Ákos

  egyetemi docens

  IIT

  Vámos Gábor

  egyetemi tanársegéd

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A valósidejű és elosztott rendszerek alapelveinek és tervezési módszertanának megismerése. A tárgy ezenfelül a valószínűségi tudásábrázoláson alapuló MI szakértői rendszerek any-time jellegű kialakíthatóságával, problémakörével foglalkozik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Operációs rendszerek áttekintése. Elosztott operációs rendszerek. Valósidejű rendszerek. Párhuzamos rendszerek.

  Kernel típusok. Processz, thread. Processzkezelés és ütemezés. Processzek közti kommunikáció. Üzenetküldés. Pipe, socket. Távoli eljáráshívás (RPC). Memóriakezelés. Egyszerű és elosztott memória model.

  Konkurrencia. Független és koordináló processzek. Klasszikus szinkronizációs problémák.

  Objektum alapú operációs rendszerek. A CLOUDS objektum megközelítés. Chorus. Amoeba. DCOM. CORBA.

  Elosztott processz kezelés. Elosztott ütemezési algoritmusok. Elosztott file rendszerek. DNS, DFS, DDS, NFS.

  Tranzakciókezelés. Konzisztencia modellek. Elosztott szinkronizáció.

  Esettanulmány: Beágyazott rendszerek. Képfeldolgozó célhardverek. Real-time kép-előfeldolgozó hardverek. Processzor hálózatok. Moduláris rendszerek.

  Esettanulmány: Multimédia operációs rendszerek.

  Valósidejűség, rendszerkövetelmények alaptípusainak áttekintés. Időkövetelmények, időmodellek, ütemezési stratégiák. Matematikai alapok felelevenítése: klasszikus valószínűség, Bayes valószínűség, gráfelméleti kitekintés, algoritmuselmélet.

  Valószínűségi modell létrehozásának módszertani áttekintése, adatbázisban kódolt és szakértői tapasztalatokban rejlő tudás kinyerése, integrálhatósága.

  Valószínűségi hálók ábrázolási lehetőségei, kvantitatív és kvalitatív modellkomponensek reprezentációs lehetőségeinek áttekintése, összehasonlítása.

  Valószínűségi háló kiértékelésének klasszikus algoritmus-típusai, kiértékelési stratégiák.

  PPTC részletes bemutatása: gráf-transzformációk áttekintése, az algoritmus numerikus alapműveleteinek ismertetése, konzisztens másodlagos struktúra létrehozása, tulajdonságok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és esettanulmányok.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  házi feladat és zárthelyi.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. a vizsga írásbeli.

  3. Elővizsga:

  Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat elkészítése a vizsgaidőszakban nem pótolható. A zárthelyi pótlására a TVSZ előírásai szerint van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladat elkészítéséhez egy alkalommal, valamint minden vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki sokszorosított kiadványok, PowerPoint prezentációk, szakcikkek

  Stuart J. Russal- Peter Norvig: Mesterséges intelligencia modern megközelítésben. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2000.

  Alan Burns and Andy Wellings: Real-Time Systems and Programming Languages. Addison-Wesley, third edition, 2001. ISBN: 0-201-72988-1.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Ákos

  egyetemi docens

  IIT

  Vámos Gábor

  egyetemi tanársegéd

  IIT