Rendszerelemzés és -tervezés laboratórium 2.

A tantárgy angol neve: System Analysis and Design Laboratory 2.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO4335 8 0/0/2/f 2 2/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Frigó József

adjunktus

BME - SZIT

Mohácsi János

tanársegéd

BME - IIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Programozás technológiája, Objektumorientált programozás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

----------------

A tantárgy a Szoftverspecifikáció és tervezés szakirányhoz tartozik

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja olyan nemzetközi (és hazai) releváns ismeretek (elvi-módszertani alapok és gyakorlati tapasztalatok) hallgatókkal történő megismertetése (ISO 9000, CMM, PSP, SLA), mely alapján képesek lesznek szoftver projektekben az előkészítési, tervezési, szervezési és irányítási feladatok magas színvonalú ellátására. Szoftverek minőségének mérése különböző eszközökkel. Szoftverek tesztelési módszertanának megvilágítása esettanulmányokon és a gyakorlatban. Olyan személyes szoftverfejlesztési módszertan elsajátítása, amely lehetővé teszi a hatékonyabb szoftverfejlesztési munkát és a szoftver projektek pontosabb és jobb tervezését.

A tárgy célja a fordítóprogramok működésének megismerése és a fordítóprogramok generálására szolgáló eszközök (pl. lex, yacc) használatának elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

ISO 9001 Minőségügyi kézikönyv esettanulmány

Szoftver metrikák esettanulmány,

Logiscope szoftver minőség mérő eszköz alkalmazása

PSP alkalmazása

Programozási nyelvek tulajdonságai

Adatszerkezetek és lexikai elemzés

Balelemzők

Jobbelemzők és hibakezelés

Attribútumgrammatikák

Kódgenerálás

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

laborgyakorlat

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

Hallgatói beszámoló

Önálló feladatok megoldása:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Charles H. Schmauch, "ISO 9000 for software developers", 1995, ASQC quality press

R. Kehoe, A. Jarvis, "ISO 9000-3 a tool for Software Product and Process Improvement", 1996, Springer

Jos Trienekens et al. "Software quality from business perspective", 1997, Kluwer BedrijfsInformatie

N.E. Fenton, S.L. Lawrence, "Software metrics: A rigorous and practical approach", 1997, Thomson computer press

W.S Humphrey, "Managing the Software Process", 1990, Addison-Wesley Publishing Company

W.S Humphrey, "A Discipline for Software Engineering", 1995, Addison-Wesley Publishing Company

Waite, Goos, "Compiler Construction", Springer-Verlag, Berlin, 1984

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Mohácsi János tanársegéd BME-IIT

egyetemi tanársegéd

BME-IIT

Dr. Frigó József

egyetemi adjunktus

BME-SZIT