Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerelemzés és -tervezés laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: System Analysis and Design Laboratory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4335 8 0/0/2/f 2 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Frigó József

  adjunktus

  BME - SZIT

  Mohácsi János

  tanársegéd

  BME - IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás technológiája, Objektumorientált programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ----------------

  A tantárgy a Szoftverspecifikáció és tervezés szakirányhoz tartozik

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja olyan nemzetközi (és hazai) releváns ismeretek (elvi-módszertani alapok és gyakorlati tapasztalatok) hallgatókkal történő megismertetése (ISO 9000, CMM, PSP, SLA), mely alapján képesek lesznek szoftver projektekben az előkészítési, tervezési, szervezési és irányítási feladatok magas színvonalú ellátására. Szoftverek minőségének mérése különböző eszközökkel. Szoftverek tesztelési módszertanának megvilágítása esettanulmányokon és a gyakorlatban. Olyan személyes szoftverfejlesztési módszertan elsajátítása, amely lehetővé teszi a hatékonyabb szoftverfejlesztési munkát és a szoftver projektek pontosabb és jobb tervezését.

  A tárgy célja a fordítóprogramok működésének megismerése és a fordítóprogramok generálására szolgáló eszközök (pl. lex, yacc) használatának elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ISO 9001 Minőségügyi kézikönyv esettanulmány

  Szoftver metrikák esettanulmány,

  Logiscope szoftver minőség mérő eszköz alkalmazása

  PSP alkalmazása

  Programozási nyelvek tulajdonságai

  Adatszerkezetek és lexikai elemzés

  Balelemzők

  Jobbelemzők és hibakezelés

  Attribútumgrammatikák

  Kódgenerálás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laborgyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Hallgatói beszámoló

  Önálló feladatok megoldása:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Charles H. Schmauch, "ISO 9000 for software developers", 1995, ASQC quality press

  R. Kehoe, A. Jarvis, "ISO 9000-3 a tool for Software Product and Process Improvement", 1996, Springer

  Jos Trienekens et al. "Software quality from business perspective", 1997, Kluwer BedrijfsInformatie

  N.E. Fenton, S.L. Lawrence, "Software metrics: A rigorous and practical approach", 1997, Thomson computer press

  W.S Humphrey, "Managing the Software Process", 1990, Addison-Wesley Publishing Company

  W.S Humphrey, "A Discipline for Software Engineering", 1995, Addison-Wesley Publishing Company

  Waite, Goos, "Compiler Construction", Springer-Verlag, Berlin, 1984

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Mohácsi János tanársegéd BME-IIT

  egyetemi tanársegéd

  BME-IIT

  Dr. Frigó József

  egyetemi adjunktus

  BME-SZIT