Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Objektum-orientált fejlesztés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Object Oriented Development Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Rendszerfejlesztés szakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4317 7 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://kfarkas.iit.bme.hu/oo/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Goldschmidt Balázs

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • szoftver technológia
  • számítógépes hálózatok
  • programozási gyakorlat
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tantárgy a Rendszerfejlesztés szakirányhoz tartozik

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy az Objektum orientált fejlesztés c. Rendszerfejlesztési szakirány tárgyhoz kapcsolódva segítse az előadásokon hallott anyag elmélyítését és begyakorlását. A tárgyat elvégezve a hallgatók

  • a gyakorlatban tudják alkalmazni az UML leírást és a Rational Rose Enterprise toolt;
  • képesek elosztott objektumokon alapuló alkalmazást készíteni CORBA bázison;
  • képesek rendszert építeni objektum orientált adatbázisok felhasználásával.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Java 1 – alapfeladat: kollekciók és iterátorok használata
  • Java 2 – alapfeladat: szerializálás
  • Persist1 – perzisztencia: session, tranzakció
  • Persist2 - perzisztencia - konkurrencia
  • Corba1 - count, torpedo
  • Corba2 - callback, kivétel dobása
  • Corba3 - paraméter átadás, öröklés az IDL-ben
  • Corba4 - POA policy
  • Corba5 - Trader Service
  • Corba6 - Event Service
  • MDA - Ameos kódgenerálás
  • MDA - Mof-alapú kódgenerálás


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A laborokon kiadott kisfeladatok megoldása.
  A kisfeladatok beadásának határideje: a feladat kiadását követő hét első munkanapján 16 óra
  A feladatokat a tárgy weboldalán definiált formában kell elektronikusan beküldeni. Az eltérő formátumban érkezett megoldásokat be nem küldöttnek tekintjük.

  Az érdemjegy a kisfeladatokra kapott osztályzatok átlagolásával képződik. A be nem adott vagy hibás formátumú feladatokat 0 értékkel vesszük figyelembe.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Nincs. Kisfeladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  11. Pótlási lehetőségek

  A kisfeladatok különlegesen kivételes esetben (pl. betegség) tanszékvezetői engedéllyel a szorgalmi időszakban (2004. december 14. 14 óráig) pótlólagosan beadhatók. A vizsgaidőszakban a pótlás nem lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A laboratóriumi gyakorlatok idejében illetve előzetes megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Nyékiné et al.: Java 1.1 útikalauz programozóknak, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Bp. 1998

  Kondorosi K., László Z., Szirmay-Kalos L.: Objektum orientált szoftver fejlesztés ComputerBooks, 1997

  Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.

  Inside the UML, Rational Software Corp., 1998

  Robert Orfali, Dan Harkey: Client/Server Programming with Java and CORBA Wiley, 1998

  Andreas Vogel, Keith Duddy: Java Programming With CORBA 2nd Ed. Wiley, 1998

  Az iit web-lapjáról letölthető segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  28

  Kisfeladat megoldása

  62

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Goldschmidt Balázs

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Frigó József

  adjunktus

  Számítástud. és Információelm.