Objektum-orientált fejlesztés

A tantárgy angol neve: Object Oriented Development

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 4.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Rendszerfejlesztés szakirány tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO4316 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
A tantárgy tanszéki weboldala http://kfarkas.iit.bme.hu/oo/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Frigó József

adjunktus

SZIT

Dr. Goldschmidt Balázs
adjunktusIIT

Dr. László Zoltán

adjunktus

IIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
 • szoftver technológia
 • számítógépes hálózatok
 • programozási gyakorlat
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tantárgy a Rendszerfejlesztés szakirányhoz tartozik

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az objektum-orientált fejlesztési folyamat részleteinek és új eredményeinek bemutatása és begyakoroltatása. A tárgyat elvégezve a hallgatók

 • áttekintéssel rendelkeznek az objektum-orientált nyelvekről;
 • a gyakorlatban tudják alkalmazni az UML leírást;
 • képesek elosztott objektumokon alapuló alkalmazást készíteni;
 • megismerik és alkalmazzák az elemzési és tervezési mintákat;
 • képesek rendszert építeni business komponens objektumok felhasználásával
8. A tantárgy részletes tematikája

Téma

 1. A Java nyelv specialitásai, szálak, fájl kezelés, szerializálás.
 2. Perzisztens objektumok, Objektum orientált adatbáziskezelés - ObjectStore
 3. Aspect oriented programming
 4. Elosztott objektumok kezelése, a CORBA alapfogalmai, mintapélda
 5. A CORBA szolgáltatásai (event service, trader service)
 6. Adatbáziskezelés, JDBC.,Az Apache/Jakarta környezet: Szervlet és JSP, ANT, XML. HTML GUI.
 7. RMI és IIOP. J2EE és EJB Java GUI: Swing és AWT.
 8. Objektum orientált tervezési minták. Observer, Mediator, Abstract factory, Factory method, Singleton, Prototype.
 9. Objektum orientált tervezési minták. Flyweight, Adapter, Bridge, Proxy, Facade, Composite, Decorator, Chain of Responsibility, Command
 10. Objektum orientált tervezési minták. State, Strategy, Template method, Visitor, Iterator,Builder, Interpreter, Memento.
 11. Elemzési minták. Fogalmi modell és terv. Felelősség. Szervezeti hierarchia és szervezeti felépítés, Szereplőtípus általánosítása, Hierarchikus felelősség,
  Működési jellemzők, Beosztás.
 12. Hivatkozás az objektumokra, Identifikációs séma, Objektumok összeolvasztása, Feltételes ekvivalencia.Üzleti szegmens fogalma, tulajdonságai és modellezése. Gazdasági mérési protokoll. Kvantitatív és kvalitatív eredmények. Összehasonlító mérési protokoll. Dimenziók kombinálása.
 13. Objektumok összeolvasztása. Feltételes ekvivalencia. Leltár és elszámolás modellezése. Számla és tranzakció. Memo és összegző számla. Könyvelési szabályok reprezentációja. Készletnyilvántartás. Többszörös könyvelés. CORBA Finance Facility.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

1. A szorgalmi időszakban (az aláírás feltétele):

Feladatsor megoldása

A feladatsor kiadása: november 19.

Beadási határidő: 2006. december 3, de. 10 óra! Az aláírás feltétele legalább 80%-os eredmény.

2. A vizsgaidőszakban:

Írásbeli vizsga. Csak az vizsgázhat, aki aláírást szerzett.

11. Pótlási lehetőségek

 

A feladatsor különeljárási díj befizetésével 2006. december 10-én 10 óráig beadható. Ezt követően a feladat nem pótolható.

A vizsgák a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók.
12. Konzultációs lehetőségek

Vizsgaidőszakban előzetes megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Gamma, E. et al.: Design Patterns, Addison-Wesley, 1995

Kondorosi K., László Z., Szirmay-Kalos L.: Objektum orientált szoftver fejlesztés

ComputerBooks, 1997

Larman, C.: Applying UML and Patterns, Prentice Hall, 1998

Quatrani, T.: Visual Modeling with Rational Rose and UML, Addison Wesley, 1998

Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.

Rumbaugh, J. et al.: Object-Oriented Modeling and Design, Prentice Hall, 1991

Exploring the Rational Unified Process, Rational Software Corp., 1998

Inside the UML, Rational Software Corp., 1998

Unified Modeling Language Specification (draft), Version 1.3 alpha R5, OMG Object Management Group, March 1999

Alan Pope: CORBA Reference Guide, Addison-Wesley, 1998.

Robert Orfali, Dan Harkey: Client/Server Programming with Java and CORBA Wiley, 1998

Andreas Vogel, Keith Duddy: Java Programming With CORBA 2nd Ed. Wiley,1998

Martin Fowler: Analysis Patterns, Reusable Object Models, Addison-Wesley, 1997

Az iit web-lapjáról letölthető segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

56

Tervezési feladat megoldása

50

Vizsgafelkészülés

44

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Frigó József

adjunktus

SZIT

Dr. Goldschmidt Balázs adjunktus
IIT

Dr. László Zoltán

adjunktus

IIT