Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Objektum-orientált fejlesztés

  A tantárgy angol neve: Object Oriented Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Rendszerfejlesztés szakirány tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4316 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://kfarkas.iit.bme.hu/oo/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Frigó József

  adjunktus

  SZIT

  Dr. Goldschmidt Balázs
  adjunktusIIT

  Dr. László Zoltán

  adjunktus

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • szoftver technológia
  • számítógépes hálózatok
  • programozási gyakorlat
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tantárgy a Rendszerfejlesztés szakirányhoz tartozik

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az objektum-orientált fejlesztési folyamat részleteinek és új eredményeinek bemutatása és begyakoroltatása. A tárgyat elvégezve a hallgatók

  • áttekintéssel rendelkeznek az objektum-orientált nyelvekről;
  • a gyakorlatban tudják alkalmazni az UML leírást;
  • képesek elosztott objektumokon alapuló alkalmazást készíteni;
  • megismerik és alkalmazzák az elemzési és tervezési mintákat;
  • képesek rendszert építeni business komponens objektumok felhasználásával
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Téma

  1. A Java nyelv specialitásai, szálak, fájl kezelés, szerializálás.
  2. Perzisztens objektumok, Objektum orientált adatbáziskezelés - ObjectStore
  3. Aspect oriented programming
  4. Elosztott objektumok kezelése, a CORBA alapfogalmai, mintapélda
  5. A CORBA szolgáltatásai (event service, trader service)
  6. Adatbáziskezelés, JDBC.,Az Apache/Jakarta környezet: Szervlet és JSP, ANT, XML. HTML GUI.
  7. RMI és IIOP. J2EE és EJB Java GUI: Swing és AWT.
  8. Objektum orientált tervezési minták. Observer, Mediator, Abstract factory, Factory method, Singleton, Prototype.
  9. Objektum orientált tervezési minták. Flyweight, Adapter, Bridge, Proxy, Facade, Composite, Decorator, Chain of Responsibility, Command
  10. Objektum orientált tervezési minták. State, Strategy, Template method, Visitor, Iterator,Builder, Interpreter, Memento.
  11. Elemzési minták. Fogalmi modell és terv. Felelősség. Szervezeti hierarchia és szervezeti felépítés, Szereplőtípus általánosítása, Hierarchikus felelősség,
   Működési jellemzők, Beosztás.
  12. Hivatkozás az objektumokra, Identifikációs séma, Objektumok összeolvasztása, Feltételes ekvivalencia.Üzleti szegmens fogalma, tulajdonságai és modellezése. Gazdasági mérési protokoll. Kvantitatív és kvalitatív eredmények. Összehasonlító mérési protokoll. Dimenziók kombinálása.
  13. Objektumok összeolvasztása. Feltételes ekvivalencia. Leltár és elszámolás modellezése. Számla és tranzakció. Memo és összegző számla. Könyvelési szabályok reprezentációja. Készletnyilvántartás. Többszörös könyvelés. CORBA Finance Facility.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  1. A szorgalmi időszakban (az aláírás feltétele):

  Feladatsor megoldása

  A feladatsor kiadása: november 19.

  Beadási határidő: 2006. december 3, de. 10 óra! Az aláírás feltétele legalább 80%-os eredmény.

  2. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga. Csak az vizsgázhat, aki aláírást szerzett.

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A feladatsor különeljárási díj befizetésével 2006. december 10-én 10 óráig beadható. Ezt követően a feladat nem pótolható.

  A vizsgák a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Vizsgaidőszakban előzetes megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Gamma, E. et al.: Design Patterns, Addison-Wesley, 1995

  Kondorosi K., László Z., Szirmay-Kalos L.: Objektum orientált szoftver fejlesztés

  ComputerBooks, 1997

  Larman, C.: Applying UML and Patterns, Prentice Hall, 1998

  Quatrani, T.: Visual Modeling with Rational Rose and UML, Addison Wesley, 1998

  Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.

  Rumbaugh, J. et al.: Object-Oriented Modeling and Design, Prentice Hall, 1991

  Exploring the Rational Unified Process, Rational Software Corp., 1998

  Inside the UML, Rational Software Corp., 1998

  Unified Modeling Language Specification (draft), Version 1.3 alpha R5, OMG Object Management Group, March 1999

  Alan Pope: CORBA Reference Guide, Addison-Wesley, 1998.

  Robert Orfali, Dan Harkey: Client/Server Programming with Java and CORBA Wiley, 1998

  Andreas Vogel, Keith Duddy: Java Programming With CORBA 2nd Ed. Wiley,1998

  Martin Fowler: Analysis Patterns, Reusable Object Models, Addison-Wesley, 1997

  Az iit web-lapjáról letölthető segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  56

  Tervezési feladat megoldása

  50

  Vizsgafelkészülés

  44

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Frigó József

  adjunktus

  SZIT

  Dr. Goldschmidt Balázs adjunktus
  IIT

  Dr. László Zoltán

  adjunktus

  IIT