Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fordítóprogramok és projektek

  A tantárgy angol neve: Compilers and Projects

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Szakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4282 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Frigo József

  adjunktus

  SZIT

  Mohácsi János

  tanársegéd

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás technológiája, Objektumorientált programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tantárgy a Szoftverspecifikáció és tervezés szakirányhoz tartozik

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az információ-technológiai rendszerek kialakításának minőségbiztosítási vonatkozásainak áttekintése, az IT projektek menedzsmentjéhez szükséges alapvető ismeretek átadása és a minőségi és menedzsment szemlélet kialakítása. Minőség és szoftver minőség. Az IT rendszerek minőségi és menedzsment vonatkozásai. Az ISO 9000 és ISO 9000-3-as szabványok. A szoftver minőség mérése: ISO 9126 és egyéb szoftver metrikák. Menedzsment technikák a termék tovább fejlesztésére. Szoftver fejlesztés érettségi modell. Módszerek a szoftver-fejlesztés minőségének fokozására. Egyénileg alkalmazható módszerek a szoftver minőségének javítására. Szoftver fejlesztési folyamat menedzsmentje. Kockázati tényezők és ezek gazdasági vonatkozásai.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Szoftver minőség és minőségi szemlélet

  2. ISO9000-es szabvány

  3. ISO9000 -es szabvány alkalmazhatósága szoftverre és szoftvert készítő cégekre

  4. Szoftver metrikák, Szoftverminőség mérése

  5. Projekt és szoftver életciklus becslés (COCOMO2 és más módszerek)

  6. Szoftver tesztelés módszertana

  7. CMM módszertan

  8. PSP módszertan

  9. Service level agreement

  10. Trendek a szoftverkészítés és menedzsment módszertanában

  11. Generikus, metamorfikus, reflektív programozás

  1. Fordítóprogramok architektúrája

  2. Programozási nyelvek tulajdonságai a fordítóprogram készítojének szempontjából

  3. Absztrakt gépek

  4. Blokkstruktúrált nyelvek

  5. Hívási és paraméterátadási mechanizmusok

  6. A számítógépek tulajdonságai a fordítóprogram készítojének szempontjából

  7. Adatszerkezetek a fordítóprogramban

  8. Formális rendszerek

  9. Lexikai elemzés

  10. Szintaktikus elemzés

  11. LL automaták és változataik

  12. LR automaták és változataik

  13. Szintaktikus hibák kezelése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Önálló feladat megoldása és beadása

  b. A vizsgaidőszakban:

  Vizsga, vagy megajánlott jegy a beadott feladat alapján

  c. Elővizsga:

  Megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Charles H. Schmauch, "ISO 9000 for software developers", 1995, ASQC quality press

  R. Kehoe, A. Jarvis, "ISO 9000-3 a tool for Software Product and Process Improvement", 1996, Springer

  Jos Trienekens et al. " Software quality from business perspective", 1997, Kluwer BedrijfsInformatie

  N.E. Fenton, S.L. Lawrence, "Software metrics: A rigorous and practical approach", 1997, Thomson computer press

  W.S Humphrey, "Managing the Software Process", 1990, Addison-Wesley Publishing Company

  W.S Humphrey, "A Discipline for Software Engineering", 1995, Addison-Wesley Publishing Company

  Waite, Goos, "Compiler Construction", Springer-Verlag, Berlin, 1984

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Frigó József

  adjunktus

  SZIT

  Dr. László Zoltán

  adjunktus

  IIT

  Mohácsi János

  tanársegéd

  IIT