Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Robotika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Robotics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Intelligens robotok Alfa szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4276 8. 0/2/0/f 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lantos Béla,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Szabályozástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók közelről ismerkedjenek meg a robotirányításban alkalmazott alapvető algoritmusokkal, azok gyakorlati problémáival, a robotok betanításával és programozásával, valamint a valósidejű operációs rendszerek alkalmazástechnikai kérdéseivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy során 6 mérést végeznek a hallgatók. Az 1-2. mérést az Irányítástechnika és Informatika Tanszéken, a 3-6. mérést az Automatizálási Tanszéken.

  Az egyes mérések tematikája:

  1. Robotprogramozás I (I)

  A gyakorlaton a hallgatók megismerik a NOKIA-PUMA robot vezérlését, és az ARPS robotprogramozási nyelvet. A mérésen elvégzendő feladat egy anyagmozgatási probléma megoldása. A hallgatók gyakorolják a robot betanítását és programozását. A feladat megoldását jelentő programot a robot segítségével tesztelik és futtatják.

  2. Identifikációs algoritmusok vizsgálata (I)

  A mérésben a hallgatók megismerik a System Identification Toolbox használatát zavarral terhelt SISO lineáris rendszerek identifikációjára. Megvizsgálják a jelek szűrésének hatását a identifikált modell pontosságára különböző zajviszonyok esetén. Az identifikált modellhez szabályozót terveznek a MATLAB és a Control System Toolbox segítségével, és ellenőrzik a zárt rendszer viselkedését a szabályozóval. Összehasonlítják a valódi szakasz és az identifikált modellel jellemzett szakasz viselkedését a modellhez megtervezett szabályozóval. A méréshez felhasználják az IDLABOR program szolgáltatásait.

  3. Robotprogramozás II (A)

  A gyakorlaton a hallgatók egy NOKIA-PUMA ipari robotot programoznak ARPS nyelven egy kismintával szimulált gyártócella elemeinek kiszolgálására. A feladat a Robotprogramozás I. mérésen megoldottaknál összetettebb, ezen belül a robot digitális I/O vonalait és a megszakításokat is kezelni kell.

  4. QNX operációs rendszer I. (A)

  Az operációs rendszer alapvető szolgáltatásai használatának begyakorlása. Valós idejű szolgáltatások vizsgálata, a processzek szinkron kommunikációja üzenetek segítségével. Tesztprogram elkészítése és ellenőrzése. A programok C nyelven készülnek.

  5. QNX operációs rendszer II. (A)

  Az előző mérés anyagára épülve a processzek aszinkron kommunikációjának (proxy) vizsgálata, begyakorlása. A programok tesztelése. A programok C nyelven készülnek.

  6. QNX operációs rendszer III. (A)

  Az előző két mérés anyagára épülve a jelek segítségével történő kommunikáció vizsgálata. A három mérésen megismert lehetőségek integrálása, a valós idejű programok kommunikációja során fellépő komplex feladatok megoldási lehetőségeinek áttekintése. Egyéni feladatok megoldása C nyelven. A programok futtatása és tesztelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet a Irányítástechnika és Informatika (I) és az Automatizálási (A) tanszékek laboratóriumaiban kell elvégezni.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  - 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.

  - A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga. A labor a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  b) A vizsgaidőszakban: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika.

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási

  dr. Tevesz Gábor

  adjunktus

  Automatizálási