Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Strukturált tervezés: módszerek és eszközök

  A tantárgy angol neve: Structured Design: Methods and Tools

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Szoftverspecifikáció és tervezés béta szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4243 7 2/0/2/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Dobos Balázs

  főtanácsadó

  GMF

  dr. Molnár Bálint

  adjunktus

  BKE Információmenedzsment

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • szoftver technológia
  • adatbáziskezelés
  • számítógépes hálózatok
  • programozási gyakorlat (SQL)
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a szoftverfejlesztés strukturált módszereinek, technikáinak és eszközeinek bemutatása, összefoglalása, összehasonlítása. A tárgyat elvégezve a hallgatók

  • áttekintét kapnak a negyedik generációs alkalmazásfejlesztés módszereiről és eszközeiről;
  • megértik a strukturált rendszerek kliens-szerver modelljét;
  • megismerik a UNIFACE alkalmazásgenerátort;
  • képesek programot fejleszteni UNIFACE alkalmazásával;
  • képesek alkalmazni az SSADM módszertant konkrét feladatok megoldására;
  • megismerik a PRINCE projektvezetési módszertan lényegét.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét Téma

  1. A negyedik generációs fejlesztő eszközök általános tulajdonságai. Előismeretek (entitás-relációs modellezés, SQL alapok, adatbáziskezelés) felfrissítése.
  2. A UNIFACE felépítése, a fejlesztés fő lépései. Business modell készítése. Modellek készítése UNIFACE alatt.
  3. Formok és widgetek. A modellek és formok kapcsolata. Elemi adatbázis lekérdezések.
  4. Mező, entitás, form és alkalmazás szintű triggerek. A Proc nyelv alapfogalmai. Triggerek írása.
  5. A Proc nyelv szintaxisa és szemantikája. Egyszerű és asszociatív listák kezelés. Listát használó programok készítése.
  6. Szolgáltatások és riportok. A UNIFACE nyomtató modellje. A listázás speciális nyelvi támogatása. Nyomtató formok kezelése és az eredmények átvétele Windows alá.
  7. Webes alkalmazások fejlesztésének eszközei, korlátai. Az alkalmazás összeállításának kérdései. Nagyfeladatok kiadása.
  8. Az SSADM strukturált rendszerfejlesztési módszertan bevezetése. A módszer alapelvei, lépéseinek rövid összefoglalása.
  9. A strukturális modell jelölésmódja és fogalmai. Megvalósíthatóság-elemzési modul (FS) Követelményelemzési modul (RA) Jelenlegi helyzet vizsgálata, Rendszerszervezési alternatívák
  10. A strukturális modell jelölésmódja és fogalmai. RS: Követelmény specifikációs modul. Követelmények meghatározása, Logikai rendszerspecifikációs modul (LS) Rendszertechnikai alternatívák, Logikai rendszertervezés
  11. Az SSADM technikái: Megvalósíthatósági elemzés, Követelmény-meghatározás, Adatfolyam-modellezés, Logikai adatmodellezés, Rendszerszervezési alternatívák.
  12. Az SSADM technikái: Funkciómeghatározás, Relációs adatelemzés, Specifikációs prototípus-készítés, Egyed-esemény modellezés, Rendszertechnikai alternatívák kialakítása.
  13. Az SSADM termékei
  14. A PRINCE módszertan lényege. A projekt szervezete és ellenőrzése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás, laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  Nagyfeladat megoldása UNIFACE alkalmazásával. A nagyfeladat hiányában nem lehetséges vizsgát tenni. A nagyfeladat vizsgaidőszakban nem pótolható.

  Zárthelyi megírása SSADM és PRINCE témakörből. A zárthelyi eredménye vizsgaidőszakban javítható illetve pótolható.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli és szóbeli vizsga. A tárgy előadói a nagyfeladat és a zárthelyi alapján vizsgajegyet ajánlhatnak meg. A megajánlott jegy elfogadása nem kötelező.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  John A. Buckland: Use of fourth generation languages, Chantico Pub. CO., 1986.

  Simon Holloway (Editor): Fourth-Generation Systems: Their Scope, Applications and Methods of Evaluation, Chapman & Hall, 1990

  UNIFACE V7.1 Reference Manual

  UNIFACE V7.1 Proc Language Reference Manual

  Compuware Corporation, 1996 Downs, E., Clare, P., Coe, I.: Structured Systems Analysis and Design Method: Application and Context, New York: Prentice Hall, 1992

  SSADM Version 4. Reference Manual Oxford: NCC Blackwell, 1990

  PRINCE, Structured Project Management NCC Blackwell, 1991

  Az iit, a bke es az itb web-lapjairól letölthető segédletek.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Molnár Bálint

  adjunktus

  BKE Információmenedzsment