Laboratórium I.

A tantárgy angol neve: Laboratory I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Informatikai rendszerek számítógépes tervezése Béta szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO4242 7 0/0/2/f 2.5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szirmay-Kalos László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Szirmay Kalos László

docens

Irányítástechnika és Informatika

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

matematika, számítógépes grafika, fizika, programozás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy gyakorlati ismeretekkel egyészítse ki a számítógépes grafika tárgy elméleti anyagát.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során minden hallgató egyéni feladatot kap a számítógépes grafika témaköréből, amit C++ nyelven MS-Windows vagy X-Window környezetben kell megoldania. A feladat megoldása alapján határozzuk meg a gyakorlati jegyet.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy labor jellegű.

10. Követelmények

A tárgy félévközi követelménye a feladat beadása. A félévi jegyet a feladat megoldása és a dokumentáció alapján állapítjuk meg. A követelmény a vizsgaidőszakban nem pótolható.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Szirmay-Kalos L.: (szerk.:) Theory of Three-dimensional Computer Graphics. Akad. Kiadó, 1995.

2. Foley-Dam-Freiner-Hughes: Computer graphics, Addison Wesley, 1990.

3. Watt: Fundamentals of Three-dimensional Computer Graphics, Addison Wesley, 1989.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Szirmay-Kalos László

docens

Irányítástechnika és Informatika