Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I.

  A tantárgy angol neve: Laboratory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai rendszerek számítógépes tervezése Béta szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4242 7 0/0/2/f 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szirmay-Kalos László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szirmay Kalos László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematika, számítógépes grafika, fizika, programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy gyakorlati ismeretekkel egyészítse ki a számítógépes grafika tárgy elméleti anyagát.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során minden hallgató egyéni feladatot kap a számítógépes grafika témaköréből, amit C++ nyelven MS-Windows vagy X-Window környezetben kell megoldania. A feladat megoldása alapján határozzuk meg a gyakorlati jegyet.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy labor jellegű.

  10. Követelmények

  A tárgy félévközi követelménye a feladat beadása. A félévi jegyet a feladat megoldása és a dokumentáció alapján állapítjuk meg. A követelmény a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Szirmay-Kalos L.: (szerk.:) Theory of Three-dimensional Computer Graphics. Akad. Kiadó, 1995.

  2. Foley-Dam-Freiner-Hughes: Computer graphics, Addison Wesley, 1990.

  3. Watt: Fundamentals of Three-dimensional Computer Graphics, Addison Wesley, 1989.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szirmay-Kalos László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika