Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes grafika

  A tantárgy angol neve: Computer Graphics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai rendszerek számítógépes tervezése béta szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4240 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szirmay-Kalos László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szirmay-Kalos László

  egyetemi docens

  Ir. techn. és Informatika

  Dr. Székely Vladimir

  egyetemi tanár

  EET

  Poppe András

  egy. adj.

  EET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematika, digitális technika, fizika, programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy ismeretanyagot nyújtson a grafikus hardver, szoftver eszközökről és alkalmazásukról. Bemutatja a két és három dimenziós modellezés és képszintézis algoritmusait, és áttekintést ad a számitógépes grafika CAD-CAM alkalmazásáról és az ablakozó rendszerek felhasználásáról. Az animációval kapcsolatban tárgyalja a valószerű mozgás tervezésének és szimulációjának a módszereit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Raszteres grafikai rendszerek hw. kérdései

  Raszter elven működő megjelenitők tipikus felépitése. A rasztertár hozzáférési problémái. Lookup tábla, D/A konverzió.

  II. Grafikus alrendszerek sw felépitése

  Felhasználói interface-k osztályozása, WIMP interface-k, menük. Grafikus könyvtárak. Az MS-WINDOWS és X-WINDOW/OSF-MOTIF.

  III. 2D modellezés, és leiró adatbázisok

  Grafikus primitivek és attribútumaik, interpolációs és approximációs görbék, spline-k, területek. Szegmentált megjelenitő állományok.

  IV. Koordináta transzformációk, 2D képszintézis

  Kordináta rendszerek és transzformációk. Homogén koordináták projektív geometriai megalapozása. A projektív tér homogén lineáris transzformációi. Pásztaonverzió (szakasz, terütet), algoritmusok hardware realizációja. 2D grafikus pipeline.

  V. Fraktálok

  Hausdorff dimenzió, kapcsolat a Brown mozgással, kaotikus dinamikus rendszerek a komplex sikon, IFS kódolás

  VI. 3D modellezés és leiró adatbázisok

  Modellező rendszerek osztályozása, topológiai konzisztencia. Testmodellezés: CSG fa, B-Rep, Winged-Edge adatstruktúra.

  VII. 3D képszintézis

  3D képszintézis fizikai alapmodellje (Hall modell), illumináció, Kamera és fényforrás modell, sugárkövetéses képszintézis. Textúra leképzés. Anti-aliasing.

  VIII. Huzalváz és inkrementális tömör megjelenités

  Huzalváz generáló algoritmusok. Z-buffer, Warnock, prioritásos,scal-line takartfelület algoritmusok. Goroud és Phong árnyalás.

  IX. Analitikus (radiosity) módszer

  Fotometria alaptörvénye, energia egyenlet, forma faktorok, szemi-kocka algoritmus, iterativ finomitás, kombinált módszerek, numerikus problémák (Gauss-Seidel iteráció). Variáció számításon alapuló véges elem módszerek alkalmazása. Ritz és Galjerkin módszerek.

  X. 3D térfogati modellek megjelenítése (Volume visualization)

  3D függvények digitális reprezentációja. Felület rekonstrukció. Elnyelésen alapuló megjelenítés.

  XI. Számitógépes animáció

  Kinematikai és kinetikai tervezés, key-frame animáció, pálya-interpolációs módszerek, kvaternió algebra, mechanikai kényszerek figyelembe vétele, valós idejű animáció, hw támogatás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy előadáson kerül ismertetésre, melyet demonstrációk egészitenek ki a következő témakörökben: 2D grafikus rendszerek, 3D grafikus rendszerek, Fraktálok, Felhasználói felületek, animáció.

  10. Követelmények

  A tárgynak félévközi követelménye nincs, a jegy a vizsgán kerül megállapitásra. A vizsga írábeli.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Szirmay-Kalos László (szerkesztő): Theory of Three-dimensional Computer Graphics.

  Akadémia Könyvkiadó (megjelenik 1995-ben)

  2. Foley- Dam- Freiner- Hughes: Computer graphics, Addison Wesley, 1990

  3. Watt: Fundamentals of Three-dimensional Computer Graphics, Addison Wesley, 1989

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Székely Vladimir

  egy tanár

  EET

  dr. Szirmay-Kalos László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika