Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irányítástechnikai laboratórium

  A tantárgy angol neve: Process Control Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Intelligens robotok alfa szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4215 7 0/2/0/f 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kuti László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kuti László

  adjunktus

  Ir. techn. és Informatika Tanszék

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Jelek és rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja néhány jellegzetes szabályozott folyamat esetén az irányítástechnika modellalkotási, szabályozó tervezési és realizálási módszereinek bemutatása és alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Hőmérsékletszabályozás (I)

  Tirisztoros feszültségszabályozó fokozat jelátviteli tulajdonságainak kimérése. Kemence felfütési jelleggörbe és zavaró jellemzők átmeneti függvényeinek felvétele. Szabályozó méretezés, beállítás, eredmények ellenőrzése.

  2. Hatkomponenső erő/nyomaték érzékelő (I)

  Az erő/nyomaték érzékelők alkalmazástechnikai kérdéseinek megismerése. Az érzékelő hitelesítése a nyúlásmérő bélyegek feszültségei és az erő/nyomaték 3-3 komponense közötti kapcsolat meghatározása. Az érzékenység, áthallások, csatolómátrix és csatolásmentesítő mátrix meghatározása méréssel.

  3. Sorrendi irányítás (I)

  Technológiai folyamat modelljének meghatározása. Irányítási célkitűzések megválasztása. Irányítás algoritmizálása magasszintű programnyelven. Programozás, nyomkövetési lehetőségek. Az irányítás megvalósításának ellenőrzése.

  4. Fordulatszámszabályás (I)

  DC motor fordulat és pozíciószabályozásának tranziens mozgásai, az eredmények regisztrálása. Tranziens állapotok, számított eredmények ellenőrzése modellezéssel.

  5. Identifikációs módszerek vizsgálata (A)

  Egybemenetű, egykimenetű, folytonos lineáris folyamatok struktúra és paraméterbecslésének elvégzése a folyamatból származó mérések felhasználásával off-line legkisebb négyzetek, általánosított legkisebb négyzetek és segédváltozók módszerével.

  6. Adaptív algoritmusok vizsgálata (A)

  A mérés célja SISO folytonos lineáris rendszerek on-line identifikációja és irányítása. A hallgatók először rekurzív LS módszerrel identifikálják egy ismert fokszámú folyamat paramétereit. A folyamat paramétereit futás közben változtatva megvizsgálják az algoritmus paraméterkövető tulajdonságait. Ezután adaptív szabályozót terveznek a folyamat irányítására és ellenőrzik annak működését.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika és az Automatizálási tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

  A laborok október hónapban kezdődnek. Információk, beosztás a tanszéki hirdetőtáblán lesznek.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  - 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 1 mérés pótolható.

  - A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga.

  b) A vizsgaidőszakban: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  11. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Ir. techn.és Informatika

  dr.Helybéli Zoltán

  egy. adj.

  Ir. techn. és Informatika

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási