Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Objektum-orientált programozás

  A tantárgy angol neve: Object Oriented Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szoftvertechnológia mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4179 8 2/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szirmay-Kalos László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Horváth Tamás

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Szirmay Kalos László

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás

  Szoftvertechnológia

  Informatika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  -----------------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az objektumorientált programozás megimertetése a C++ nyelv felhasználásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. C++ alapok

  C++ nyelv nemobjektum orientált sajátosságai (referencia típus, kötelező prototípus, konstans, ki-, bevitel, dinamikus memória kezelés).

  2. Objektum orientált programozás alapjai

  Egységbe zárás megvalósítása C-ben. Class mint a struct továbbfejlesztése. Tagfüggvények (üzenetek) adatmezők használata, hozzáférés védelem (friend és családtagok). Interface és implementáció. "This" pointer jelentősége és realizációja. Constructor és Destructor. Példa: 2D vector osztály.

  3. Összetett adatszerkezetek és operátor overload

  Operátor overload fogalma és megvalósítása. Beépített típusok okozta nehézségek. Pl. vektor osztály. Konverziós operátorok átdefiniálása. Dinamikus adatszerkezeteket tartalmazó objektumok problémái (pl. intelligenes string). Egyenlőség operátor és Copy konstruktor szükségessége, használata. Objektum tömbök, objektumok, mint paraméterek, bonyolult aritmetikai kifejezések kiértékelése.

  4. Öröklés

  Öröklés koncepcionális és formális kifejezése és jelentôsége. Construktor és destructor működése. Pl. Ember- (tanár, diák), alakzat-(vonal, kör, téglalap). Öröklés implementációja cben. Virtuális függvények, mint lehetôsége, hogy a superclass-ban megírt függvénybôl a subclass függvényeit hívjuk.

  4. Virtuális függvények

  Heterogén kollekciók kialakítása virtuális függvényekkel. Virtuális függvények implementációja. Objektumok, melyek más objektumokat tartalmaznak. Tartalmazás versus öröklés. Láthatóság. Absztrakt alaposztályok, tisztán virtuális függvények.

  6. Többszörös öröklés.

  Virtuális bázisosztályok, inicializálás. Többszörös öröklés implementációja. Adat és pointer konverziók többszörös öröklés esetén.

  7. Generikus osztályok és osztály könyvtárak

  Generikus osztályok, mint a szoftver újrafelhasználás eszközei. Pl. generikus rendezett lista. Megvalósítás preprocesszorral. Megvalósítás template-vel. Generikus osztályok és objektumkönyvtárak kialakításának szempontjai. Intelligens adatszerkezetek. Virtuális destruktor.

  8.-9. Objektum orientált analízis, tervezés és implementáció összekapcsolása

  Feladat informális specifikációja. Objektum orientált analízis és tervezés. Class diagramok, objektum relációk, adatfolyam. Az üzenetek bottom-up és top-down (scenáriók) megközelítése. Objektumok kommunikációja. Láthatóság problémája. Objektumok tartalmazási és hivatkozási sémájának kialakítása. Tagfüggvények specifikálása. OO terv illesztése a nem OO környezethez, applikáció objektum. Osztályok interface deklarációja. Implementáció. A program elemzése, változtathatóság, karbantarthatóság, megérthetőség. Az újrafelhasználás szempontjai.

  10. Real-time programok készítése.

  Real-time kernel programozás. OOP program illesztése más nyelvekhez (Pl. C., assemly) és más filozófiájú környezetekhez.

  11.-14. Felhasználó felületek programozásának alapjai.

  MS-Windows, X-Window programozás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Elméleti előadások labor gyakorlatokkal egybekötve (számítógép laborban) adják a tárgy óráit. A hallgatóknak egyéni nagy házifeladatot kell megoldani, ami a vizsgára bocsátás feltétele. A tárgyat írásbeli vizsga zárja, melyen néhány gyakorlati probléma megoldását is tartalmazza.

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja: vizsga. Korábban megszerzett félévvégi aláírás legkorábban 1996-tól fogadható el.

  a) A szorgalmi időszakban:

  - 1db. HF. A nagy HF a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  Az aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele: eredményes nagy HF.

  b)A vizsgaidőszakban:

  - a vizsga írásbeli

  • a tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele az aláírás és a sikeres vizsga.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] Kondorosi K.- László Z. , Szirmay-Kalos L.: Objektum orientált programfejlesztés. ComputerBooks, 1995.

  [2] Lippman: C++ először. ComputerBooks, 1993.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szirmay-Kalos László

  Docens

  Irányítástechnika és Informatika