Folyamatirányítás II. laboratórium

A tantárgy angol neve: Process Control II. Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szakirányú képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO4057 8 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kuti László,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Szabályozástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Szabályozástechnika

7. A tantárgy célkitűzése

A folyamatműszerezés témakörében a leggyakrabban előforduló érzékelő típusok dinamikus és statikus tulajdonságainak vizsgálata. Folyamatos és diszkrét szabályozási körök tulajdonságainak meghatározása és szabályozóinak méretezése laboratóriumi gyakorlatok keretében.

8. A tantárgy részletes tematikája

Induktív elmozdulásmérők: Differenciálkialakítású induktív elmozdulásérzékelő és elmozdulásmérő differenciáltranszformátor statikus karakterisztikája és hibagörbéje. A mérést befolyásoló tényezők vizsgálata.

Villamos végrehajtószerv vizsgálata: Egy elfordulás kimenőjelű végrehajtószerv legfontosabb statikus és dinamikus paramétereinek meghatározása méréssel. A linearitási és hiszterézishiba felvétele.

Infravörös hőmérséklettávadó: Egy korszerű, érintésnélküli mérést megvalósító hőmérséklet távadó statikus és dinamikus tulajdonságainak vizsgálata. A környezet illetve a céltárgy felületváltozásának zavaró hatásai.

Nemlineáris szabályozási kör vizsgálata: Egy kétállású, érzéketlenségi sávval rendelkező nemlineáris tag és egy egytárolós integráló tag visszacsatolásával felépített kör vizsgálata modellezéssel és egy helyzetszabályozás segítségével.

.

Folyamatirányító rendszer: Egy többszintű többváltozós irányítási rendszer felügyelete PC számítógéppel. Folyamatvizualizáló szoftver sajátosságai, adatgyűjtés.

QNX operációs rendszer: Processszek szinkronizációjának és komunikációjának megvalósítása és annak megismerése egy valódi real-time multitaszkos operációs rendszer alatt. A mérés során a hallgatók a termelő-fogyasztó alapproblémának a QNX alatti lehetséges megoldásait vizsgálják, a mérésvezető útmutatásai alapján a programokat módosítják.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

- A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

- 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.

- A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga.

b) A vizsgaidőszakban: A követelmények viszgaidőszakban nem pótolhatók.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Tanszék/Intézet Név Beosztás

Irányítástechnika és Informatika dr. Helybéli Zoltán adjunktus

Irányítástechnika és Informatika Kuti László adjunktus

Az adatlapot kitöltő aláírása

/Dr. Arató Péter/

egyetemi tanár, tanszékvezető