Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Folyamatirányítás II. laboratórium

  A tantárgy angol neve: Process Control II. Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szakirányú képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4057 8 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kuti László,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Szabályozástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A folyamatműszerezés témakörében a leggyakrabban előforduló érzékelő típusok dinamikus és statikus tulajdonságainak vizsgálata. Folyamatos és diszkrét szabályozási körök tulajdonságainak meghatározása és szabályozóinak méretezése laboratóriumi gyakorlatok keretében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Induktív elmozdulásmérők: Differenciálkialakítású induktív elmozdulásérzékelő és elmozdulásmérő differenciáltranszformátor statikus karakterisztikája és hibagörbéje. A mérést befolyásoló tényezők vizsgálata.

  Villamos végrehajtószerv vizsgálata: Egy elfordulás kimenőjelű végrehajtószerv legfontosabb statikus és dinamikus paramétereinek meghatározása méréssel. A linearitási és hiszterézishiba felvétele.

  Infravörös hőmérséklettávadó: Egy korszerű, érintésnélküli mérést megvalósító hőmérséklet távadó statikus és dinamikus tulajdonságainak vizsgálata. A környezet illetve a céltárgy felületváltozásának zavaró hatásai.

  Nemlineáris szabályozási kör vizsgálata: Egy kétállású, érzéketlenségi sávval rendelkező nemlineáris tag és egy egytárolós integráló tag visszacsatolásával felépített kör vizsgálata modellezéssel és egy helyzetszabályozás segítségével.

  .

  Folyamatirányító rendszer: Egy többszintű többváltozós irányítási rendszer felügyelete PC számítógéppel. Folyamatvizualizáló szoftver sajátosságai, adatgyűjtés.

  QNX operációs rendszer: Processszek szinkronizációjának és komunikációjának megvalósítása és annak megismerése egy valódi real-time multitaszkos operációs rendszer alatt. A mérés során a hallgatók a termelő-fogyasztó alapproblémának a QNX alatti lehetséges megoldásait vizsgálják, a mérésvezető útmutatásai alapján a programokat módosítják.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  - 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.

  - A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga.

  b) A vizsgaidőszakban: A követelmények viszgaidőszakban nem pótolhatók.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Tanszék/Intézet Név Beosztás

  Irányítástechnika és Informatika dr. Helybéli Zoltán adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Kuti László adjunktus

  Az adatlapot kitöltő aláírása

  /Dr. Arató Péter/

  egyetemi tanár, tanszékvezető