Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gépi látás és operációs rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Computer Vision and Operating Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szakirányú képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4056 8 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Loványi István György,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Robotirányítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Robotirányítás

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja egyrészt a lézer scanner bázisú 3D távolságkép digitalizálás, a CCD vonal és mátrixkamera bázisú 2D képdigitalizálás és képfeldolgozás módszereinek megismerése és begyakorlása, másrészt az elterjedt (QNX stb.) valósidejű operációs rendszerek alkalmazásának elsajátítása feladatok keretében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. CCD vonal és mátrix kamera bázisú intenzitáskép digitalizálás (I)

  A digitális intenzitáskép feldolgozásban használatos érzékelők, megvilágítási eszközök, digitalizálók és valósidejű előfeldolgozó célhardverek működési elvének, alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása. A feldolgozási lánc egyes elemeinek optimális beállítását konkrét ipari képfeldolgozási feladat megoldásán keresztül kell meghatározni.

  2. Intenzitáskép feldolgozás (I)

  A mérés során a hallgatók megismerik a Matrox Inspector interaktív képfeldolgozó rendszert, és komplex algoritmus láncokat hajtanak végre a mérésvezető által kitűzött képfeldolgozó feladat megoldására.

  3. Lézer scanner bázisú távolságkép digitalizálás (I)

  A triangularizáción alapuló távolságmérési elv és a lézer scanner funkcionális felépítésének megismerése. CCD vonalkamera alkalmazása pozíciójel érzékelésére. A szinkronizált háromszögelés látóterének struktúrája, érzékenység mérése és számítása. Távolságképek felvétele és kiértékelése.

  4. QNX operációs rendszer I. (A)

  A laboratóriumokon C nyelvű programokat írnak, futtatnak és tesztelnek a hallgatók abból a célból, hogy megismerjék és gyakorolják a QNX valósidejű operációs rendszer szolgáltatásainak használatát.

  5. QNX operációs rendszer II. (A)

  A laboratóriumokon C nyelvű programokat írnak, futtatnak és tesztelnek a hallgatók abból a célból, hogy megismerjék és gyakorolják a QNX valósidejű operációs rendszer szolgáltatásainak használatát. A hallgatók egy összetettebb feladatot kapnak, melynek megoldását a QNX operációs rendszer III. mérésén kell befejezni.

  6. QNX operációs rendszer III. (A)

  A laboratóriumokon C nyelvű programokat írnak, futtatnak és tesztelnek a hallgatók abból a célból, hogy megismerjék és gyakorolják a QNX valósidejű operációs rendszer szolgáltatásainak használatát. A QNX operációs rendszer II. mérésén kiadott összetettebb feladat végső megoldását ezen a gyakorlaton kell elkészíteni és tesztelni.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika és Automatizálási tanszékek laboratóriumaiban kell elvégezni.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  - 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.

  - A félév lezárásához és az aláíráshoz szükséges követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga. A labor a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  b)A vizsgaidőszakban: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Tanszék, Intézet Név Beosztás

  Irányítástechnika és Informatika dr. Vajta László adjunktus

  Automatizálási Bézi István adjunktus

  A tantárgy adatlapot

  kitöltő aláírása

  /Dr. Arató Péter/

  egyetemi tanár, tanszékvezető