Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Folyamatirányítás I. laboratórium

  A tantárgy angol neve: Process Control I. Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Irányítástechnikai és Robotinformatikai

  főszakirány

  választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4014 7 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kuti László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kuti László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Helybéli Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Szabályozástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A folyamatműszerezés témakörében a leggyakrabban előforduló érzékelő típusok dinamikus és statikus tulajdonságainak vizsgálata. Folyamatos és diszkrét szabályozási körök tulajdonságainak meghatározása és szabályozóinak méretezése laboratóriumi gyakorlatok keretében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hőelemek és ellenálláshőmérők: hőelemek alapkapcsolásainak vizsgálata, időállandók és beállási idők mérése. Hőmérséklet mérése áramló folyadékban.

  Nyúlásmérő ellenállás átalakítók: Nyúlásmérő átalakítós erő és elmozdulásmérők statikus tulajdonságainak vizsgálata. A környezeti hőmérséklet változásának hatása a mérőkapcsolásra. Fém és félvezető nyúlásmérő átalakítók.

  Áramlásmérők: Oktató berendezés segítségével öt különböző áramlásmérő statikus tulajdonságainak mérése. A mérőperemes áramlásmérő szabvány gyakorlati alkalmazása.

  Szintszabályozás és szintérzékelők: Szabadkifolyású tartály köré épített szabályozási kör paramétereinek felvétele, szabályozó beállítása. Különböző szintérzékelők statikus tulajdonságai.

  Identifikációs algoritmusok vizsgálata: Egy analóg modell paramétereinek vizsgálata a MATLAB System Identification Toolbox segítségével. Cél a matematikai modell meghatározása.

  PLC programozása: PLC programozási nyelv alapján az irányítás algoritmizálása, a programfejlesztési környezet. Egyéni programozási feladatok megoldása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja félévi jegy.

  - 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 1 mérés pótolható.

  - A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a félévi jegy ezek átlaga.

  b) A vizsgaidőszakban: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Helybéli Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Kuti László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika