Valós idejű rendszerek tervezése

A tantárgy angol neve: Real-Time System Engineering

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szakirány tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO4011 7. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kondorosi Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kondorosi Károly

docens

IIT

Dr. Katona László

adjunktus

IIT

Dr. Risztics Péter

docens

IIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Informatika, Szabályozástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Valósidejű, ipari irányítástechnikai rendszerek alkalmazásához, méretezéséhez, rendszertechnikai tervezéséhez, programozásához, valamint beágyazott valósidejű rendszerek tervezéséhez szükséges ismeretek megtanítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Címmagyarázat.

Időt tartalmazó követelmények típusai. Válaszidő-korlát, mint a számítási kapacitás méretezését meghatározó követelmény. Tipikus társuló követelmények: fokozott megbízhatóság, elosztottság, konkurencia, hardver-szoftver arány.

Objektumorientált szoftverfejlesztés és specialitásai valósidejű rendszerek esetén (ROOM).

A konkurencia és az időkezelés megoldásai a programozási nyelvek szintjén.

Az elosztottság következményei, időkezelés, kommunikáció és koordináció elosztott rendszerekben.

Válaszidőre méretezés, hard és szoft real-time rendszerek, worst case és valószínűségi méretezés. Valósidejű ütemezők.

Real-time kernel, task kezelés, szinkronizáció, memóriakezelés, perifériakezelés, időkezelés. Illusztrációk: a MODULA nyelvcsalád, a QNX operációs rendszer.

Teljesítmény és megbízhatóság. Hibatűrő rendszerek. A megbízhatóság egységes Markov-modellje. Markov-láncok alkalmazása a javítható rendszerek analízisében. A teljesítmény és megbízhatóság együttes elemzése, a teljesítőképesség (performability) modellezése és analízise.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás, laboratóriumi demonstráció és egyéni tanulás kiadott segédanyagok alapján

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének feltétele két zárthelyi, amelyek mindegyikén legalább elégséges eredményt kell elérni.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, a zárthelyik eredménye a vizsgajegybe 30%-os súllyal beszámít.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyik a vizsgaidőszakban a TVSZ előírásai szerint pótolhatók.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadók fogadóóráin egyeztetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Hálózaton elérhető segédletek.
  • Burns,A. Wellings,A.: Real-Time Systems and Their Programming - Addison Wesley 1989
  • Selic,B. Gullekson,G. Ward,P.T.: Real-Time Object-Oriented Modeling – John Wiley & Sons 1994.
  • Pradhan,D.K.: Fault-Tolerant Computing - Prentice Hall 1989
  • Viswanadham,N.: Reliability of Computer and Control Systems - North Holland 1990
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kondorosi Károly

docens

IIT

Dr. Katona László

adjunktus

IIT

Dr. Risztics Péter

docens

IIT