Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Valós idejű rendszerek tervezése

  A tantárgy angol neve: Real-Time System Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4011 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kondorosi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  Dr. Katona László

  adjunktus

  IIT

  Dr. Risztics Péter

  docens

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Informatika, Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Valósidejű, ipari irányítástechnikai rendszerek alkalmazásához, méretezéséhez, rendszertechnikai tervezéséhez, programozásához, valamint beágyazott valósidejű rendszerek tervezéséhez szükséges ismeretek megtanítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Címmagyarázat.

  Időt tartalmazó követelmények típusai. Válaszidő-korlát, mint a számítási kapacitás méretezését meghatározó követelmény. Tipikus társuló követelmények: fokozott megbízhatóság, elosztottság, konkurencia, hardver-szoftver arány.

  Objektumorientált szoftverfejlesztés és specialitásai valósidejű rendszerek esetén (ROOM).

  A konkurencia és az időkezelés megoldásai a programozási nyelvek szintjén.

  Az elosztottság következményei, időkezelés, kommunikáció és koordináció elosztott rendszerekben.

  Válaszidőre méretezés, hard és szoft real-time rendszerek, worst case és valószínűségi méretezés. Valósidejű ütemezők.

  Real-time kernel, task kezelés, szinkronizáció, memóriakezelés, perifériakezelés, időkezelés. Illusztrációk: a MODULA nyelvcsalád, a QNX operációs rendszer.

  Teljesítmény és megbízhatóság. Hibatűrő rendszerek. A megbízhatóság egységes Markov-modellje. Markov-láncok alkalmazása a javítható rendszerek analízisében. A teljesítmény és megbízhatóság együttes elemzése, a teljesítőképesség (performability) modellezése és analízise.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, laboratóriumi demonstráció és egyéni tanulás kiadott segédanyagok alapján

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének feltétele két zárthelyi, amelyek mindegyikén legalább elégséges eredményt kell elérni.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, a zárthelyik eredménye a vizsgajegybe 30%-os súllyal beszámít.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik a vizsgaidőszakban a TVSZ előírásai szerint pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadók fogadóóráin egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Hálózaton elérhető segédletek.
  • Burns,A. Wellings,A.: Real-Time Systems and Their Programming - Addison Wesley 1989
  • Selic,B. Gullekson,G. Ward,P.T.: Real-Time Object-Oriented Modeling – John Wiley & Sons 1994.
  • Pradhan,D.K.: Fault-Tolerant Computing - Prentice Hall 1989
  • Viswanadham,N.: Reliability of Computer and Control Systems - North Holland 1990
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  Dr. Katona László

  adjunktus

  IIT

  Dr. Risztics Péter

  docens

  IIT