Számítógép-laboratórium VI.

A tantárgy angol neve: Computers Laboratory VI.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO3238 6 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Harangozó József,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Harangozo József

docens

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Vámos Gábor

tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

dr. Gajdos Sándor

adjunktus

Távközlési és Telematikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
 • Digitális technika
 • Számítógép architektúrák
 • Operációs rendszerek
 • Számítógép hálózatok
 • Adatbázisok
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIEE1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHI1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1237" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1506" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF014" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2004/05/1" ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIDH8509" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2005/06/1" ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA113" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA115" , "jegy" , _ ) >= 2VAGY Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = "2006/07/1")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Erősen javasolt az Adatbázisok c. tárgyból meglévő vizsgajegy. A labortárgy épít az elméletben tanultak egyes részeire. Az elméletből felmutatott jelentős hiányosságok a labor sikeres elvégzését megakadályozhatják.

7. A tantárgy célkitűzése

Gyakorlati és technológiai ismeretek nyújtása számítógéphálózatok és adatbáziskezelés témaköréből.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Tájékoztató

2.-3. hét:

H1 Kisfeladat kiadása, segédletek kiadása

A1 Oracle, mint rendszer

4.-5.hét

H2 Konzultáció, feladatbeadás

A2 SQL nyelv

6.-7. hét

H3 Kisfeladat beadása, nagyfeladat kiadása

A3 Oracle elérése Java környezetből

8.-9. hét

H4 Konzultáció

A4 Web-es adatbázis alkalmazás készítése PHP-vel

10.-11. hét

H5 Konzultáció, feladatbeadás

A5 Alkalmazásgenerátor I

12.-13. hét

H6 Nagyfeladat beadása

A6 Alkalmazásgenerátor II.

14. hét:

A-H Pótlások

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Labor konzultáció, egyéni tanulás, feladat megoldás a kiadott ill. megjelölt segédanyagok alapján. A 'Számítógép hálózatok' és az 'Adatbázisok' témák hetenként váltakozva, külön beosztás szerint, folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A hallgatók egyéni felkészülés alapján egyéni munkát végeznek a számítógép laborban. Az aktuális laborbeosztás és a tárggyal kapcsolatos egyéb információk a http://www.iit.bme.hu/szglab6/index.html URL-en megtalálható.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:
 • Az adatbázis laborokban: Önálló munkavégzés a számítógép laborban a rendelkezésre bocsátott segédanyagok alapján, a gyakorlatvezetők útmutatása mellett. Ehhez otthoni felkészülés szükséges. A készületlen hallgatókat a gyakorlatvezető ismétlésre kötelezi. Készületlennek minősíthető a hallgató akkor is, ha nem ismeri az Adatbázisok tárgy kapcsolódó részeit. A félév során csak egyetlen mérés pótolható. A hallgatók munkáját a gyakorlatvezető tanár konzultálja és értékeli.
 • Minden feladat elvégzése kötelező. A jelenlétet a gyakorlatvezetők ellenőrzik és dokumentálják. Ha a pótlás nem történt meg eredményesen a pótmérés során (legalább elégséges osztályzattal), a félév nem minősíthető teljesítettnek.
 • A félévközi pótlás lehetséges időpontjai és egyéb információk megtalálhatók a WWW oldalon
 • Minden gyakorlatról a kiadott útmutató alapján, illetve a gyakorlatvezető által előírtak szerint kell elkészíteni és beadni a dokumentációt. Eredményes gyakorlatnak csak a megfelelően dokumentált gyakorlat fogadható el.
 • A félév során nagyfeladat kiadására is sor kerül, amelyet a szorgalmi időszak végéig kell beadni.
 • A hálózati laborokon a félév folyamán egy kisebb majd egy nagyobb kiméretű feladatot kell megoldani. A feladatok egy feladatsorból választhatók. Nagyfeladat csak a kisfeladat beadása után választható. A kisfeladat leadási határideje a H3-as laboridőpont, a nagyfeladat leadási határideje a H6-os laboridőponthoz kötődik. A határidő előtt leadott feladatokkal bonuszpontok szerezhetők. Vizsgaidőszakban a nagyfeladat még különeljárási díjjal sem adható be.
 1. A vizsgaidőszakban: Pótlási lehetőség a vizsgaidőszakban nincs.

A félév félévközi jeggyel zárul, amely a 'Számítógép hálózatok' és 'Adatbázisok' rész gyakorlatain kapott osztályzatok alapján kerül kiszámításra az alábbi összefüggés alapján:

GY = ker [(SZGH + AB) / 2] ,

ahol GY: gyakorlati jegy, SZGH: hálózati rész gyakorlatain kapott osztályzatok számtani átlaga,
AB: adatbázis rész gyakorlatain kapott osztályzatok számtani átlaga, ker: kerekítés.

Az így kapott jegy nem javítható.

Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint annak kiegészítései irányadóak.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Harangozo József

docens

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

dr. Gajdos Sándor

adjunktus

Távközlési és Telematika Tanszék