Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-laboratórium VI.

  A tantárgy angol neve: Computers Laboratory VI.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO3238 6 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Harangozó József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Harangozo József

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Vámos Gábor

  tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  dr. Gajdos Sándor

  adjunktus

  Távközlési és Telematikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Digitális technika
  • Számítógép architektúrák
  • Operációs rendszerek
  • Számítógép hálózatok
  • Adatbázisok
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEE1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHI1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1237" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1506" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF014" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2004/05/1" ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIDH8509" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2005/06/1" ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA113" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA115" , "jegy" , _ ) >= 2VAGY Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = "2006/07/1")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Erősen javasolt az Adatbázisok c. tárgyból meglévő vizsgajegy. A labortárgy épít az elméletben tanultak egyes részeire. Az elméletből felmutatott jelentős hiányosságok a labor sikeres elvégzését megakadályozhatják.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Gyakorlati és technológiai ismeretek nyújtása számítógéphálózatok és adatbáziskezelés témaköréből.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Tájékoztató

  2.-3. hét:

  H1 Kisfeladat kiadása, segédletek kiadása

  A1 Oracle, mint rendszer

  4.-5.hét

  H2 Konzultáció, feladatbeadás

  A2 SQL nyelv

  6.-7. hét

  H3 Kisfeladat beadása, nagyfeladat kiadása

  A3 Oracle elérése Java környezetből

  8.-9. hét

  H4 Konzultáció

  A4 Web-es adatbázis alkalmazás készítése PHP-vel

  10.-11. hét

  H5 Konzultáció, feladatbeadás

  A5 Alkalmazásgenerátor I

  12.-13. hét

  H6 Nagyfeladat beadása

  A6 Alkalmazásgenerátor II.

  14. hét:

  A-H Pótlások

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Labor konzultáció, egyéni tanulás, feladat megoldás a kiadott ill. megjelölt segédanyagok alapján. A 'Számítógép hálózatok' és az 'Adatbázisok' témák hetenként váltakozva, külön beosztás szerint, folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A hallgatók egyéni felkészülés alapján egyéni munkát végeznek a számítógép laborban. Az aktuális laborbeosztás és a tárggyal kapcsolatos egyéb információk a http://www.iit.bme.hu/szglab6/index.html URL-en megtalálható.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  • Az adatbázis laborokban: Önálló munkavégzés a számítógép laborban a rendelkezésre bocsátott segédanyagok alapján, a gyakorlatvezetők útmutatása mellett. Ehhez otthoni felkészülés szükséges. A készületlen hallgatókat a gyakorlatvezető ismétlésre kötelezi. Készületlennek minősíthető a hallgató akkor is, ha nem ismeri az Adatbázisok tárgy kapcsolódó részeit. A félév során csak egyetlen mérés pótolható. A hallgatók munkáját a gyakorlatvezető tanár konzultálja és értékeli.
  • Minden feladat elvégzése kötelező. A jelenlétet a gyakorlatvezetők ellenőrzik és dokumentálják. Ha a pótlás nem történt meg eredményesen a pótmérés során (legalább elégséges osztályzattal), a félév nem minősíthető teljesítettnek.
  • A félévközi pótlás lehetséges időpontjai és egyéb információk megtalálhatók a WWW oldalon
  • Minden gyakorlatról a kiadott útmutató alapján, illetve a gyakorlatvezető által előírtak szerint kell elkészíteni és beadni a dokumentációt. Eredményes gyakorlatnak csak a megfelelően dokumentált gyakorlat fogadható el.
  • A félév során nagyfeladat kiadására is sor kerül, amelyet a szorgalmi időszak végéig kell beadni.
  • A hálózati laborokon a félév folyamán egy kisebb majd egy nagyobb kiméretű feladatot kell megoldani. A feladatok egy feladatsorból választhatók. Nagyfeladat csak a kisfeladat beadása után választható. A kisfeladat leadási határideje a H3-as laboridőpont, a nagyfeladat leadási határideje a H6-os laboridőponthoz kötődik. A határidő előtt leadott feladatokkal bonuszpontok szerezhetők. Vizsgaidőszakban a nagyfeladat még különeljárási díjjal sem adható be.
  1. A vizsgaidőszakban: Pótlási lehetőség a vizsgaidőszakban nincs.

  A félév félévközi jeggyel zárul, amely a 'Számítógép hálózatok' és 'Adatbázisok' rész gyakorlatain kapott osztályzatok alapján kerül kiszámításra az alábbi összefüggés alapján:

  GY = ker [(SZGH + AB) / 2] ,

  ahol GY: gyakorlati jegy, SZGH: hálózati rész gyakorlatain kapott osztályzatok számtani átlaga,
  AB: adatbázis rész gyakorlatain kapott osztályzatok számtani átlaga, ker: kerekítés.

  Az így kapott jegy nem javítható.

  Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint annak kiegészítései irányadóak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Harangozo József

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  dr. Gajdos Sándor

  adjunktus

  Távközlési és Telematika Tanszék